’Onze advocaat staat in de startblokken’, stichting gaat woningbouw op Blekersveld in Overveen juridisch aanvechten

Posted on

De Stichting Blekersveld Groen gaat het bouwen van tijdelijke woningen bij de Dompvloedslaan in Overveen juridisch bestrijden. Dat laat voorzitter Stijn de Geus weten naar aanleiding van een interview met de verantwoordelijke wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) afgelopen zaterdag in deze krant.

De Roy van Zuidewijn kondigde een nieuwe fase in het besluitvormingsproces aan, waarbij ze hoopt dat omwonenden willen meedenken over het uiterlijk en de inrichting van het wijkje, waar in eerste instantie plaats is voor veertig statushouders. Over de locatie Blekersveld valt volgens haar niet meer te onderhandelen, die is definitief.

Ondanks de forse weerstand van omwonenden – die onder meer naar voren kwam tijdens twee informatiebijeenkomsten – meldde De Roy van Zuidewijn zaterdag geen juridische procedures te verwachten over Blekersveld. „Ik denk niet dat het zo’n vaart zal lopen. We denken een goed plan te hebben waarin we de juiste weg bewandelen.”

Arrogantie

De Stichting Blekersveld Groen reageert woedend op de uitspraken van de wethouder, die arrogantie wordt verweten. „Ze weet verduveld goed dat de bewoners en omwonenden juridische stappen voorbereiden om zich te verzetten tegen de locatiekeuze”, aldus voorzitter Stijn de Geus. „Onze advocaat staat in de startblokken, maar er moet dan wel een besluit worden genomen waartegen bezwaar kan worden gemaakt.”

De stichting benadrukt niet van plan te zijn deel te nemen aan het participatietraject dat De Roy van Zuidewijn binnenkort wil starten over een nadere invulling van het wijkje. „Denkt het gemeentebestuur echt dat wij de bereidheid hebben om nu in overleg te gaan met een overheid die in het voorafgaand proces heel onbetrouwbaar is gebleken?”

Verkeerd signaal

Deelnemen aan een discussie over het uiterlijk en de inrichting van het wijkje, geeft volgens de stichting een verkeerd signaal af. „Meepraten betekent dat we impliciet aangeven dat we ervan uitgaan dat de locatie bebouwd zal worden. Zover is het voor onze stichting – gelet op de in het besluitvormingsproces ingebouwde bezwaar- en beroepsmogelijkheden – nog lang niet.”

Volgens de stichting is bij het aanwijzen van Blekersveld sprake van rechtsongelijkheid. Onder verantwoordelijkheid van De Roy van Zuidewijn werden namelijk eerder twee andere locaties geschikt bevonden voor plaatsing van statushouders. „Omwonenden van beide locaties werden echter in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren tijdens de behandeling van de collegevoorstellen in de raadscommissies. Er werd zo fel gereageerd dat de gemeenteraad beide voorstellen naar de prullenbak verwees.”

Tweederangs burgers

De omwonenden voelen zich volgens de stichting door het college van B en W behandeld als tweederangsburgers. „Wij voelen ons zwaar benadeeld ten opzichte van de omwonenden van de andere locaties.”

Vooral het gebrek aan inspraak steekt de stichting bij het aanwijzen door het college van B en W van Blekersveld. „Geen vooroverleg, geen mogelijkheid om te reageren, geen draagvlak. Slikken of stikken. Het is schandalig.”