Botten van walviskaak aangetroffen bij sanering Blekersveld

Posted on

Op donderdag 8 september trof de aannemer bij graafwerkzaamheden op het Blekersveld in Overveen op ongeveer 70 cm onder maaiveld een paar onbekende objecten aan. Op het eerste gezicht leken het resten van hout te zijn. Vanwege de bijzondere vorm en afmetingen van de objecten is besloten om nader onderzoek te laten uitvoeren. Op dinsdag 13 september vond de ontgraving onder archeologische begeleiding van Hollandia Archeologen plaats. Het gaat waarschijnlijk om resten van de kaak van een walvis. De kaakbotten worden door Hollandia voor verdere analyse naar Artis of Naturalis gebracht.

Voor dit onderzoek is in eerste instantie bureau RAAP benaderd. RAAP had als extern adviseur vooruitlopend op de sanering het archeologisch onderzoek van de locatie uitgevoerd. Na overleg met RAAP is de (archeologisch) adviseur van de gemeente – NMF Erfgoedadvies – ingeschakeld om over de vondst te adviseren. NMF Erfgoedadvies heeft laten weten dat de vondst vermoedelijk botten van een walvis zijn. In de tijd van de walvisvaart werden botten van walvissen gebruikt bij het maken van hekwerken of beschoeiingen. NMF gaf aan dat de botresten verder onder archeologische begeleiding ontgraven moesten worden.

Uit de afgraving bleek dat dit een incidentele vondst is. Nader onderzoek op het terrein is daarom niet noodzakelijk. Hoe de botten op het Blekersveld terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Het Blekersveld wordt momenteel gesaneerd om daar op termijn permanente woningbouw mogelijk te maken