MONSTER VAN HET BLEKERSVELD, (archeologische vondst op Blekersveld)

Posted on

Archeologische vondst op het Blekersveld; walvis- of potvisbeenderen, of toch iets uit het Pleistoceen

Dat de locatie Blekersveld van archeologische waarde is, was bij de gemeente bekend. Dit is immers ook door haar vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. Ook het advies van archeologisch bureau Raap was duidelijk; niet dieper graven dan 1.80 meter. Ja en als dat dan toch gebeurt, zoals nu bij de sanering van het Veld, dan loop je de kans op onverwachte archeologisch vondsten.

Op dit moment steken beenderresten uit de omgewoelde grond naar boven. Delen van een skelet van wat eens een enorm dier moet zijn geweest. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen van welk dier de botten zijn geweest. Zijn het resten van een aangespoelde walvis of potvis, of zijn het de resten van een historische BBQ. Immersbekend is dat er vroegtijdige bewoning van de strandwal waarop de huidige woonwijk Blekersveld is gebouwd heeft plaatsgevonden. De resten van de grafheuvel die onder de huidige bebouwing ligt zijn daar het bewijs van.

Wat het ook moge zijn, de vondst is in ieder geval door Stichting Blekersveldgroen gemeld aan de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.