HD: Bezwaren tegen saneringsplan Blekersveld in Overveen afgewezen. Raad van State zet bewoners juridisch buitenspel

Posted on

Bron Haarlemsdagblad

De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Blekersveld Groen tegen een saneringsplan voor het vervuilde Blekersveld in Overveen om formeel-juridische redenen afgewezen.

Dat betekent dat de hoogste bestuursrechter in de einduitspraak niet inhoudelijk op de bezwaren in gaat. Volgens de Raad is de stichting geen belanghebbende bij het saneringsproject, dat overigens al is afgerond.

Volgens de statuten van de stichting behartigt die alleen de belangen van de bewoners van het Blekersveld en Dompvloedslaan met het oog op de aanstaande woningbouwplannen op het Blekersveld.

Volgens de Raad van State kan de stichting zich alleen maar uitspreken over de gevolgen van de woningbouwplannen voor de woon- en leefomgeving van de huidige bewoners. Met het oog op die woningbouw heeft de gemeente Bloemendaal de vervuilde grond op het braakliggende Blekersveld alvast gesaneerd. De sanering is geen onderwerp waar de stichting belanghebbende bij is, aldus de Raad.

Lees ook: Streep door Blekersveld kost Bloemendaal negentig mille. Bouwbedrijf Jan Snel levert geen commentaar

Kortom, de stichting en omwonenden staan wat het saneringsplan betreft juridisch buitenspel. De uitspraak is een tegenvaller voor hen. Want eerder tijdens de rechtszaak maakten de Overveners zonneklaar weinig vertrouwen te hebben in een onderzoeksbureau dat de gemeente Bloemendaal bij saneringsprojecten inschakelt.

Volgens Gert Valster en Stijn de Geus – woordvoerders van de omwonenden – maakt Bloemendaal er een potje van.

Valster: ,,Wij hebben het plan om tijdelijke woningen op het Blekersveld al tegen kunnen houden. De bezwarencommissie stelde vast dat Bloemendaal met dat plan fatale procedurefouten heeft gemaakt. Maar ondertussen is het Blekersveld al kaalgeslagen en al het groen verwijderd. Dat was voor de sanering. Maar uiteindelijk is er alleen gesaneerd in het midden van het terrein waar geen bomen stonden. Bovendien bleek uit onderzoek dat er geen asbest in de grond zou zitten. Maar het zat er vol mee. Datzelfde door de gemeente ingeschakelde bureau had eerder ook gezegd dat er op het Haringbuys-terrein geen asbest zat. Daar zat ook asbest in de grond.”