BEZWAARSCHRIFT Woningbouw Blekersveld/Westelijke Randweg 1

Posted on

Overveen, 29-3-2020

Aan: Gemeentebestuur Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Bloemendaal
Betreft; BEZWAARSCHRIFT Woningbouw Blekersveld/Westelijke Randweg 1

Geachte gemeentebestuursleden,

Ik woon hier sinds vier jaar naar alle tevredenheid op het Blekersveld.

Na een hectische en moeilijke periode in mijn leven kreeg ik deze woning toegewezen. Door de rustige omgeving, gebracht door het groen, de natuur om mij heen en de hofjes-achtige
sfeer ben ik hier volledig tot rust gekomen . Vooral ook de sociale gemeenschappelijkheid die hier heerst, zowel tussen bewoners van dehuurwoningen als die van de koopwoningen, is fantastisch.
Door de plannen van de gemeente ben ik bang dat dit ten koste gaat van een prachtig en natuurlijk stukje woongemeengoed gaat.

En hoe zit het met de fijnstof? Nu is er nog een natuurlijke grens.
En het constante gedender van de treinen? Nu wordt het nog enigszins tegengehouden door dit stukje natuur .
Daarom verzet ik mij tegen de plannen. Ook heb ik mij aangesloten bij de SBG om deze plannen tegen te houden.

Met vriendelijke groet,

 

[Afzender bekend bij redactie]