Bezwaarschrift inzake locatie onderzoek Westelijke Randweg 1 Blekersveld

Posted on

Gemeente Bloemendaal – Overveen

t.a.v. gemeentebestuur

Postbus 201

2050 AE Overveen
info@flexwonen@bloemendaal.nl

Geachte Gemeente Bloemendaal – Overveen,

Wij wonen al lange tijd op het Blekersveld in Overveen en ik dien dit bezwaarschrift in tegen uw plannen om woningbouw in welke vorm ook te realiseren op de door u bedachte locatie Blekersveld- Randweg 1.

GROENE BUFFER
Het perceel heeft door U, gemeente Bloemendaal(dezelfde gemeente die op 26 november 2019 nog een oproep deed om mensen mee te laten denken over biodiversiteit, wat betekent het aantal dieren en planten te bevorderen)bestemmingsplan GROEN als predicaat gekregen.
Jarenlang is het afgeschermd, er heeft zich een waar natuurgebied ontwikkeld zonder inmenging van mens, uitgezonderd de imker de het hier geplaatste bijenvolk verzorgd. Bijen die een zó belangrijk onderdeel betekenen in ons milieu.
FIJNSTOF UITSTOOT
Daarbij vormt het stukje groen een natuurlijke buffer tegen fijnstof, een toch wel heel belangrijk discussiepunt in deze tijd.
GELUIDSHINDER
Uiterst belangrijk is het gegeven dat dit stukje natuurgebied, het groen, een ontzettend belangrijk overlastgegeven tegenhoudt; GELUID! Uit interactieve meting is gebleken dat de geluidskwaliteit in de omgeving als slecht tot zeer slecht bestempeld wordt.
Het geluid afkomstig van het verkeer op de Randweg en de goederentreinen van TATA Steel die er langs denderen. Dankzij de groene buffer wordt het nog enigszins gedempt, gecompenseerd.
VERKEERSINTENSITEIT
Punt Blekersveld-Randweg-Willem de Zwijgerlaan is nu al een drukke (fiets)verkeersader met aanliggend scholen waar veiligheid nu al in het geding komt op de piekuren.

Ik verzoek u dringend af te zien van een verkennend onderzoek naar plaatsing van flexibele tijdelijke en definitieve woningen en locaties te kiezen die wél geschikt . Onderzoek ook eens de alternatieven, oude gebouwen van bijvoorbeeld PWN aan de Zeeweg of het gebouw aan de Randweg bij de Schoonhovenlaan, voorheen kantoorgebouw, waar braakliggende grond  als parkeerplaats dient, en nu onduidelijke huisvesting plaatsvindt.

Ik kijk uit naar uw antwoord!
Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]