Bezwaar woningbouw Blekersveld

Posted on

Geacht gemeentebestuur, geachte Mw. De Roy van Zuidewijn,

Het verbijstering ontving ik uw brief d.d.16 maart jl. aangaande de bouw van 50 tot 70 (!!!!) woningen op het piepkleine stukje natuur naast onze woonwijk Blekersveld.

De bewoners van Blekersveld hebben reeds 15 jaar geleden aangegeven dat zij dit stukje grond graag als groen plek zouden willen gebruiken maar destijds was het antwoord hierop dat dit niet mogelijk was omdat het om een vervuild stukje grond zou gaan. Er staat nu al jaren een hek voor, en het wordt gebruikt om een of meerdere bijenkolonies te herbergen. Mijn vraag is aan u: Hoe kan het dat deze vervuilde grond nu wel opeens goed genoeg zijn voor (over het algemeen status) bewoners? En hoe denkt u het probleem van de vervuilde grond te gaan oplossen?

Ik ben zeer verbaasd dat er juist op deze plek woningen gepland staan. Ten eerste lijkt het ons niet gezond om op vervuilde grond zomaar een woonwijkje te realiseren. Daar komt nog bij dat de woningen werkelijk pal naast, en op dezelfde hoogte als de randweg komen te staan. Wij, bewoners van Blekersveld, maken ons ongerust over de toename van fijnstof voor onze wijk, aangezien de natuurlijke barrière tussen de randweg en onze woonwijk weg zal vallen. In verband met het fijnstof dat door ons en de potentiele bewoners zal worden ingeademd lijkt ons deze situatie alles behalve gezond. Mijn vraag is: Is er een fijnstofmeting gedaan? Ook zal de geluidsoverlast van de randweg enorm gaan toenemen met het wegvallen van de natuurlijke barrière. Is er onderzoek gepleegd naar de maximale toegestane geluidsoverlast? En zo niet, dan lijkt het mij duidelijk dat u deze doet als het normale leven, en dus met de normale (niet-coronacrisis-) verkeerssituatie op de randweg, gedaan zal worden.

Blekersveld, de sloot hierachter en het desbetreffende veldje zorgen voor veel biodiversiteit. De bijen op het veldje van Imker Ad van Nood zijn zeer belangrijk voor de natuur op en rondom Blekersveld en het aangrenzende volkstuincomplex. Er zijn vogels gesignaleerd (ook door mij) als ijsvogel, rode specht, bonte specht, het bokje, uilen, buizerds, Vlaamse gaai en ga zo maar door. Mijn vraag is: In hoeverre beseft u dat het veldje aan de randweg als enclave dient voor vele diersoorten en planten? Hoe belangrijk is het voor de gemeente om deze bijzondere biodiversiteit en zeldzame vogels te behouden?

Daarnaast heb ik een vraag over de gevaarlijke verkeersituatie die met de komst van de woningen nog groter zal worden. Hoek Blekersveld/Domploedslaan/Willem de Zwijgerlaan is elke dag een gevaarlijk punt voor fietsers, voetgangers en zelfs auto’s. In een straal van 100 meter zijn er 2 basisscholen die ’s ochtends en ’s middags erg veel verkeer veroorzaken in de Willem de Zwijgerlaan/Domploedslaan. Het is gewoon heel erg druk op de Willem de Zwijgerlaan/Dompvloedslaan.  Dit gaat nu al elke dag gepaard met gevaarlijke situaties. De brommertjes die vanuit het IJsbaanpad de weg opscheuren, bijna-botsingen met fietsers veroorzaken, en ook uitwijkende automobilisten die hierdoor weer bijna op tegemoetkomende, door het zicht van de bocht onttrokken, auto’s botsen. Mijn vraag aan u is: Heeft u enig besef van de, nu al, gevaarlijke verkeerssituatie rondom Hoek Willem de Zwijgerlaan/Dompvloedslaan? En beseft u dat u met nog eens 70 huishoudens toe te voegen precies in die hoek, dus met als uitgaande weg Blekersveld, echt een enorm verkeersprobleem gaat creëren? Hoe denkt de gemeente dit te gaan oplossen?

Een ander punt is dat met de komst van 50 tot 70 (nogmaals!!!!) sociale huurwoningen in deze buurt de verhouding tussen huur- en koopwoningen wel heel erg uit balans dreigt te raken. Op dit moment zijn er alleen al op Blekersveld 36 (sociale) huurwoningen tegenover 8 koopwoningen gesitueerd. In de directe omgeving, deelgebied Oldenhove en Blekersveld, is deze verhouding 80% – 20%. Ik heb het gevoel dat, bij gebrek aan gemeentegrond, en door het stevig lobbyen van alle andere mogelijke locaties (die een voor een allemaal zijn “afgewezen”) gekozen wordt voor de gemakkelijkste weg, over de rug van mensen die misschien niet snel zullen protesteren, omwille van hun huurpositie. In de laatste raadsvergadering werd dit trouwens ook benadrukt door de heer Faber van GroenLinks. Mijn vraag is: Wat is het beleid van de gemeente aangaande woningverdeling? Is dit niet de, in vele raadvergaderingen genoemde, gouden regel 30-30-30..?

Wij hebben op dit moment op Blekersveld een zeer hechte en fijne bewonerssituatie met elkaar, en willen dit heel graag zo behouden. Er zijn in het verleden echter veel problemen geweest met bewoners van de sociale huurwoningen van woningcorporatie Brederode Wonen die inmiddels (bijna allemaal) uit de buurt zijn geplaatst. Daarnaast hebben wij ook nog regelmatig bijzonder zware geluidsoverlast van het woonwagenkamp grenzend aan Blekersveld. Ik heb hier persoonlijk al vele malen contact over opgenomen met de gemeente, waarbij ik graag wil vermelden dat ik op mijn laatste vraag hierover geen eens bevestiging/antwoord heb ontvangen. Ofwel, wij, bewoners van Blekersveld, worden een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Dit terzijde.

Het is in Nederland al lang onderkend dat een onevenwichtige verdeling van sociale groepen probleemwijken veroorzaken. Met het plaatsen van 50 tot 70 eenpersoons-sociale huurwoningen is deze balans echt helemaal zoek. Mijn vraag is: hoe kunt u als gemeente waarborgen dat er minder overlast komt in deze wijk met de komst van 50 tot 70 woningen?

Tenslotte heb ik een vraag over de realisatie van deze vele woningen. Naast de enorme bouwoverlast voor Blekersveld vraag ik mij af hoe dit eruit moet gaan zien. Kleine eenpersoonswoningen (die helaas, ook uit eigen ervaring wetende, vaker voor overlast zorgen dan gezinswoningen)? Een hoge flat? Het zou mij bevreemden als dit zomaar te realiseren zou zijn aangezien wij bij eventuele uit- of verbouwingen aan onze woningen op Blekersveld door een zeer strenge procedure moeten gaan, en waarbij menige verbouwing/dakkapel geweigerd is omwille het, volgens de architect en gemeente, zo specifieke karakter van Blekersveld te behouden. Mijn vraag is: wat gaat dit doen voor het uitzicht en aangezicht van Blekersveld?

Het moge duidelijk zijn dat ik bezwaar maak tegen het plaatsen van zowel flexibele als definitieve woningen op de locatie Blekersveld. In afwachting op antwoord op al mijn vragen,

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]