Aanmelding bewoners bijeenkomst

Posted on
Geachte lezer,
Ik wil mij bijdeze aanmelden voor de bewonersbijeenkomst voor aanstaande maandag 7 september. Ik eis hierbij aanwezig te kunnen aangezien mijn uitzicht en rust nu in het geding komt. Ik vind het nogal kwalijk hoe deze plannen erdoorheen gedrukt worden, onder het mom van plaatsing van statushouders. Ronduit belachelijk hoe deze zaken via de achterdeur geregeld worden.
Ik heb deze woning geaccepteerd vanwege het groen, de rust en de veilige buurt.  Er zijn in Bloemendaal genoeg mogelijkheden om te bouwen zonder dat er overlast ervaren gaat worden door omwonenden.
Indien deze plannen een vervolg krijgen dan ga ik dit bespreken met mijn raadsman en zal ik verdere juridische stappen ondernemen.
Mijn kinderen durf ik hier niet op te laten groeien op deze manier!
Hoogachtend,
[Afzender bekend bij de redactie]