Bezorgde Overveners: reactie op uitnodiging van wethouder

Posted on

Gemeente Bloemendaal
T.a.v. mw. S. de Roy van Zuidewijn
Postbus 201
2050 AE Overveen.

Overveen, 30 januari 2022.

Geachte mevrouw De Roy van Zuidewijn,

Met referte aan uw schrijven d.d. 27 januari jl., kenmerk 975485/2022000314, berichten wij uals volgt.

Wij zullen geen gebruik maken van uw uitnodiging om op dinsdag 1 februari a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur vragen te stellen aan u en de projectleider betreffende Oldenhove.
De reden hiervoor ligt in het feit, dat wij reeds een informatieavond hebben bijgewoond op 25 november jl., waarin geen vragen werden beantwoord. Datzelfde hebben wij ervaren in de commissievergadering Samenleving d.d. 26 januari jl., waarin u constant hetzelfde verhaal afstak, ongeacht de vragen die werden gesteld. U stond en staat blijkbaar niet open voor redelijke argumenten, slechts uw eigen mening is van belang, waardoor een constructieve dialoog met u niet mogelijk is. Vandaar dat deze mogelijkheid om vragen te stellen voor ons geen toegevoegde waarde heeft.

In bovengenoemde brief worden wij tevens uitgenodigd voor uw maandelijkse spreekuur, welke in Oldenhove zal plaatsvinden op 3 februari a.s. om 10.30 uur.

U begrijpt, dat wij ook van deze uitnodiging geen gebruik zullen maken om bovengenoemde reden. Bovendien zijn wij bekend met de situatie in Oldenhove; onze woordvoerder heeft reeds een
rondleiding gehad op uitnodiging van een bewoner van Oldenhove en zijn bevindingen met ons gedeeld.

Voor de goede orde zend ik u hierbij onze mail d.d. 23 januari jl., naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve moge verwijzen.

Met vriendelijke groet,

 

Comité Bezorgde Overveners