snoei Blekersveld

Posted on

Geachte leden van de raad,

Kaalslag Blekersveld

Was het niet de wethouder ruimtelijke ordening die stelde dat de gemeente Bloemendaal zich niet bedient van trucs en tricks.

Hier is er weer een. Even snel aan het eind van de donderdag een persbericht uitsturen met de mededeling dat maandag 19 oktober 2020 ter voorbereiding van de plaatsing van tijdelijke huisvesting gestart zal worden met de snoei van de beplanting van het Blekersveld.

Kaalslag derhalve zonder dat er over de bouw een besluit is genomen waartegen bewoners van Bloemendaal bezwaar kunnen maken. Geen enkel besluit derhalve waaraan de rechter kan toetsen of dat wat er nu gebeurt de toets der kritiek kan doorstaan.  Een truc die zijn weerga niet kent, maar die de naam salamitactiek eer aan doet.

Raadsleden kunt u dit nog verklaren richting uw kiezers!

Alleen u kunt in gezamenlijkheid die snoei nog blokkeren.

Gert Valster

Blekersveld 14

2051 NL Overveen