FW: Tijdelijke woningbouw Blekersveld

Posted on

Geachte heer Van Dijk,

Hoewel ik op mijn eerdere mail geen enkele reactie van u heb mogen ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging, probeer ik het nog maar eens.

Onder de motivatie dat het allemaal moet van de provincie Noord-Holland wordt door de gemeente Bloemendaal op dit moment een stuk natuur op het Blekersveld te Overveen kaalgeslagen. “De provincie verordonneert dat er huisvesting voor statushouders moeten komen. Als wij niet aan deze verplichting voldoen dan grijpt de provincie in.” Dit is de inmiddels de mantra van college en raad van de gemeente Bloemendaal.

Daarom heeft het gemeentebestuur het plan opgevat om op het Blekersveld te Overveen tijdelijk woningbouw voor deze statushouders te realiseren. De besluiten die hierover zijn genomen door college en raad zijn -volgens mededeling- principe besluiten zonder rechtsgevolg waar geen bezwaar tegen kan worden gemaakt. Dus als bewoner heb ik te wachten met het indienen van bezwaar totdat de gemeente een ruimtelijk besluit heeft genomen waartegen wel bezwaar kan worden gemaakt.

Dat wil niet zeggen dat wij als bewoners geen actie heb ondernomen richting gemeente, nee de gemeente is vanuit de bewoners en omwonenden van alle kanten met benaderd om woningbouw op het terrein te voorkomen. Hiervoor verwijs ik graag naar de site van de stichting Blekersveldgroen www.blekersveldgroen.nl

Vanochtend is in opdracht van de gemeente gestart met de kaalslag van het Blekersveld. Dit zoals uit het persbericht – dat donderdag daarover is uitgegaan-  ter voorbereiding van de tijdelijke huisvesting. Een heel in 25 jaar ontstaan natuurgebiedje wordt geofferd zonder dat een rechter een oordeel heeft kunnen vellen over de rechtmatigheid van de plannen voor tijdelijke huisvesting op het Blekersveld. Een fraai staaltje van salamitactiek.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 

[Afzender bekend bij de redactie]