Brief aan de Commissaris van de Koning

Posted on

Aan de Commissaris van de Koning

De heer J. W. Remkes

Postbus 3007

2012 HR Haarlem

 

Onderwerp: Opname project Blekersveld in projectenlijst C&H-wet

Bijlagen: 3

 

                                                                                                              Overveen, 8 september 2018

 

Geachte heer Remkes,

 

Zoals u weet ligt de wijze van besluitvorming binnen de gemeente Bloemendaal al jarenlang onder vuur. Wederom moeten wij constateren dat in de procedure die heeft geleid tot een besluit van de minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties tot opname van het woningbouwproject Blekersveld op de projectenlijst Crisis en Herstelwet (C&H-wet), de toets der kritiek niet kan doorstaan. Wij stellen vast dat de in het kader van de aanvraag aan de minister geleverde informatie op zijn minst op onwaarheid berust. Wij durven zelf zover te gaan om te stellen dat zij omwille van een positieve uitkomst op het verzoek C&H-wet willens en wetens door het college van burgemeester en wethouders is voorgelogen.

Bijgaand zend ik u een afschrift van onze brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake haar besluit tot opname van het project Blekersveld te Overveen in de projectenlijst Crisis en Herstelwet. De inspraakreactie tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 6 september jongstleden en het daarbij aangehaalde Overdrachtsdossier Blekersveld 2018004363 doe ik u ter informatie toekomen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de stichting BlekersveldGroen i.o.

 

Gert Valster
Blekersveld 14
2051 NL Overveen