Verslag van Commisie grondgebied vergadering 11-9-2018

Posted on

Commissie Grondgebied 09-11-2018

 

Vraag VVD dhr, Brussaard

 

Op 03:48 stelt dhr. Brussaard zijn twee vragen over Blekersveld:

Het Blekersveld is een verscholen woonbuurt aan de rand van Overveen achter de Dompvloedslaan typerend voor het Blekersveld is de kleinschalige bouw met een mix van sociale huurwoningen voor gezinnen en individuen en daarnaast middenklasse koopwoningen. De groene rand is een buffer tussen de buurt en de drukke randweg van Haarlem en ligt al 20 jaar braak. Sinds de bouw van het wijkje en de natuur heeft zich in 20 jaar ontwikkeld. En een imker houdt er bijen.

Het stukje grond is nu afgesloten met een hek en de bewoners zouden graag op dat stukje groen willen kunnen komen. Tijdens de beeldvormende avond van 6 september hebben de buurtbewoners aangegeven verontwaardigd te zijn over A: het versneld aanvragen van een woningbouw project met behulp van de Crisis en Herstelwet en het ontbreken van overleg met die bewoners tot nu toe. Dat leidt ons tot 2 vragen.

Wat was de aanleiding van het college om woningbouw op het Blekersveld aan te melden bij Binnenlandse zaken voor de Crisis en Herstelwet?

En 2, is het college bereidt voor dit deel van Overveen eerst een aanpak te volgen zoals deze is gedaan bij Vitaal Vogelenzang dat wil zeggen om eerst in samenspraak met bewoners een beeld te vormen van wat er met de bewoners nodig is voor dit deel van Overveen. Dank u wel.

Voorzitter: “Ik denk dan dat ik bij Wethouder Wijkhuisen uitkom.”

Wethouder Wijkhuizen: “Dat is op zich juist. Maar we hebben daar even overlegd en wethouder Hejink die heeft een langer geheugen dan ik hierin dus die was bereidt om hier iets over te zeggen.

Wethouder Hejink reageert binnensmonds iets onverstaanbaars waarop Wijkhuisen reageert met: “Dat is de vraag van de VVD over Blekersveld.”

Voorzitter: ”Wethouder Hejink

Wethouder Hejink: De vraag over de Crisis en Herstelwet, het verzoek is destijds door ons ingediend een beetje in het kader van: baat het niet dan schaadt het ook niet. Er moest toen op hele korte termijn een besluit genomen worden om die vraag in te dienen. Er was toen niets duidelijk over het al of niet doorgaan. Je kunt hem altijd weer intrekken. Maar om te voorkomen dat je achteraf zegt: hadden we dat maar ingediend, is ie simpel ingediend. Een andere verklaring is er niet. Dus er moet geen waarde aan toegekend hebben. Alleen dat we wilde reserveren, zouden we daar gebruik van gaan maken dat we niet geconfronteerd worden met het feit dan had u het maar op tijd moeten inleveren.

Voorzitter: “Dat was het antwoord.” Nu die tweede nog” Kunt u hem nog een keer stellen meneer Brussaard

Brussaard: Dat kan. Is het college bereidt voor dit deel van Overveen eerst een aanpak te volgen zoals deze is gedaan bij Vitaal Vogelenzang dat wil zeggen om eerst in samenspraak met bewoners een beeld te vormen van wat er met de bewoners nodig is voor dit deel van Overveen.

Wethouder Wijkhuisen: Die kan ik beantwoorden en dan is het antwoord ruimhartig ja.

Wilt u de volledige vergadering naluisteren, klik dan hier