WOB verzoek rapportages Blekersveld

Posted on1 Comment

Aan het College van B&W Bloemendaal

Postbus 201

2050 AE Overveen

 

                                                                                                                              Overveen, 26 februari 2021

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen dat BK ingenieurs hun rapportage heeft afgerond, en ondanks toezeggingen van Wethouder Wijkhuisen  aan de raadsleden, dat deze stukken op de projectsite zouden worden gepubliceerd, zijn deze stukken niet beschikbaar gesteld. Tevens is er aanvullend ecologisch onderzoek gedaan op het Blekersveld hetgeen ook niet gepubliceerd is

Ter completering van ons dossier verzoeken wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om toezending van kopieën van alle grond en omgevingsonderzoeken aangaande het Blekersveld en tevens willen we graag een kopie van het saneringsplan dat door BK Ingenieuws is ingediend . Wij gaan er hierbij vanuit dat de kopieën binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief kunnen worden geleverd.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveld Groen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                             Gert Valster, secretaris

 

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen telefoon: 0611080736 of +31614357877

1 thought on “WOB verzoek rapportages Blekersveld”