Waar je echt verdrietig van wordt….

Posted on1 Comment

Is er 30 maart 2022 een nieuwe raad beëdigd, een raad met een meerderheid die tegen tijdelijke bouw op het Blekersveld is, krijg je toch weer post van de wethouders Susanne de Roy van Zuidewijn en
Henk Wijkhuisen. De melding daarin dat de komende 2 tot 4 maanden de grond gesaneerd wordt komt niet als een  verrassing, want dat komt overeen met de uitspraak van die de rechter op het door de stichting Blekersveld ingestelde beroep heeft gedaan.

Maar wetende dat de meerderheid van de nieuwe raad nu tegen tijdelijke bouw op het Veld is, dan toch de  suggestie wekken dat met zekerheid in de 2e helft van het jaar met deze bouw wordt begonnen!!!!

Nieuw gekozen volksvertegenwoordigers, tegenstanders van de tijdelijke bouw, aan jullie de eer om dit duo terecht te wijzen.

Stichting Blekersveldgroen

1 thought on “Waar je echt verdrietig van wordt….”

  1. Stuitende brief weer, met aannames die werkelijk zo vanuit het eigen getunnelde gelijk worden geponeerd. Voorbeeld weer van landelijke politiek vertaald naar lokaal door wethouders die geen enkele voeling hebben met het dorpsgevoel in Overveen.

    buiten dat ik het niet eens ben met de sanering maar als het dan toch moet: ik was echt in de veronderstelling dat er 80 cm afgegraven moest worden??!!

    ’Onder druk wordt alles vloeibaar zeker?!!’