HD: Bewoners Oldenhove moeten pand verlaten. Antikrakers moeten weg om ruimte te maken voor statushouders

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere

De twintig antikraakbewoners in het vroegere verzorgingshuis Oldenhove moeten hun tijdelijke woning verlaten. Zij hebben een brief gekregen dat ze op vrijdag 6 mei hun boeltje moeten hebben gepakt.

De datum van 6 mei nadert al snel, maar valt binnen de overeenkomst met de leegstandsbeheerder die deze tijdelijke bewoners hebben ondertekend.

Volgens Sint Jacob, de zorgkoepel die eigenaar is van Oldenhove, wordt de huurovereenkomst met de gemeente Bloemendaal volgende week getekend. Het huurcontract geldt voor tien jaar.

De opzet is dat er negentig statushouders komen te wonen, plus nog andere woningzoekenden. Daarvoor moet het gebouw, waar nu veel minder mensen wonen, nog geschikt worden gemaakt. Mogelijk moeten er extra bouwkundige voorzieningen worden aangebracht. Voor deze verbouwing krijgt de gemeente vierenhalve ton van het rijk.

Protesteren

Het besluit om op deze plek statushouders te huisvesten is niet zonder slag of stoot genomen. Toen wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn het plan lanceerde om er 150 tot 180 statushouders te huisvesten, rees een storm van protest in de omgeving. Overveners stonden zelfs op het bordes van het gemeentehuis om, gewapend met potten en pannen, te protesteren.

Het college van B en W schakelde daarna terug en kwam uit op een aantal van negentig statushouders, plus andere woningzoekenden. Dat kunnen bijvoorbeeld ook de moeders van Dennenheuvel zijn. Een beperkt aantal gescheiden vrouwen woont in dit voormalige klooster, in afwachting van permanente huisvesting.

Dat er minder statushouders komen te wonen plus andere woningzoekenden, houdt in dat de gemeente Bloemendaal de regie overneemt. Het gebouw valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Ongewone klus

Het wordt een ingewikkelde en ongewone klus voor de gemeente. Daarom heeft het college een extra gemeenteraad ingelast op 21 april om met de nieuwgekozen raad over Oldenhove te praten. De gemeenteraad, met name de VVD, is bang dat de kosten uit de hand gaan lopen.

Het is niet de bedoeling, dat in Oldenhove ook gevluchte Oekraïners komen te wonen. Zij worden op landgoed Dennenheuvel gehuisvest. Daar wonen er nu ruim dertig, maar de verwachting is dat dit aantal tot vijftig zal oplopen.