Verzet Stichting Blekersveldgroen Sociale Nieuwbouw Blekersveld Overveen

Posted on

Geachte mevrouw de Roy van Zuidewijn,

Al geruime tijd volg ik u als verantwoordelijk wethouder voor de plaatsing van statushouders in Overveen.

Evident is merkbaar dat u onder druk van de provincie minder goed bent gaan functioneren en is gezwicht voor wat betreft dit onderwerp.

Sinds uw aantreding is de afstand tussen u en Stichting Blekersveldgroen alleen maar groter geworden.

Waar we gezamenlijk naar moeten streven is een oplossing vinden waar wij deze statushouders elders zouden kunnen plaatsen.

Bij vorige planning Zomerzorglaan en Westelijke Randweg1 heeft u door het zeer grote verzet van de bewoners aldaar dit plan geschrapt.

Naar mijn mening is er toen bij u een groot psychisch probleem ontstaan.

Ach wat nu dacht u, dan maar de afvoerput Blekersveld!

Maar zo makkelijk gaat dit niet mevrouw de Roy van Zuidewijn.

De Stichting Blekersveldgroen is er ook nog!

U heeft niet eens de beleefdheid in acht genomen om deze bekwame goede mensen te ontvangen.

Zo ga je niet met elkaar om!

De Stichting kan u precies uiteen zetten wat alle nadelen zijn van uw plan.

Zoals u weet is Bloemendaal een grote gemeente.

Voor opvang zijn er genoeg andere locaties beschikbaar.

Tot slot verzoek ik u deze nader te onderzoeken.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redatie]