(Tijdelijke Woningbouw.)

Posted on

Geacht college,

16 maart jl. hebben wij een brief van u ontvangen om ons te informeren over een locatieonderzoek voor woningbouw op Blekersveld. Hier wil ik graag op reageren.

Ik begrijp heel goed dat er behoefte is aan sociale huurwoningen gezien de wachtlijsten die er momenteel zijn. Erg goed om te zien dat de gemeente hier oplossingen voor zoekt. Ik ben het oneens met de locatie Blekersveld die hier overwogen wordt door u. En wel om de volgende redenen;

  • De leefomgeving van Blekersveld zal verslechteren door een hogere concentratie van sociale huurwoningen. Er zijn meer dan voldoende locaties te bedenken om dergelijke woningbouw beter te spreiden over de gemeente.
  • De locatie is op dit moment een mooi stuk ongerepte natuur en dient ook als een natuurlijk filter voor fijnstof afkomstig van de steeds drukker wordende Randweg.
  • Als laatste heb ik begrepen dat de gemeente al jaren vindt dat de locatie niet opengesteld kan worden aan het publiek (bijvoorbeeld om dienst te doen als park), omdat de grond is vervuild en onbekend waar deze vandaan komt. Toch wordt er nu overwogen om deze grond wel te gebruiken om mensen te laten wonen.

Ik hoop hiermee voldoende kenbaar gemaakt te hebben waarom Blekersveld niet geschikt voor het bouwen van meer sociale huurwoningen en flexwoningen.

Met vriendelijke groet,

[Afzender bekend bij de redactie]