Locatie onderzoek (tijdelijke) woningbouw op Blekersveld

Posted on
Bezwaarschrift.

Overveen, 11 april 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal.

Mijne heren,
Hiermee teken ik op voorhand bezwaar aan tegen de voorgenomen bouw van tijdelijke woonunits bij het Blekersveld en de Westelijke Randweg 1.

Als deze locatie gebruikt gaat worden om statushouders te vestigen raad ik u ernstig aan om gebruik te maken van specialisten van het COA om te leren over de problemen die zo’n concentratie van statushouders veelal met zich meebrengt. Statushouders zijn immers vaak getraumatiseerd.

Ook contact met specialisten van defensie op het gebied van PTSS kan u inzicht bieden in de gewelddadige gevolgen bij deze aandoeningen voor de directe omgeving. De locatie in de directe nabijheid van de Wilhelmina school en de Juliana school, en de problemen die dit waarschijnlijk gaat opleveren, lijkt het heroverwegen waard.

Mocht de rechter beslissen dat dit toch een geschikte locatie is dan suggereer ik het project “Ghetto van Bloemendaal” te gaan noemen.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging. 

Hoogachtend

[Afzender bekend bij de redactie]