Sint Jacob en Pro Senectute sluiten overeenkomst over Oldenhove

Posted on

De zorgorganisaties Stichting Sint Jacob en Stichting Pro Senectute hebben op 25 mei een huurovereenkomst getekend voor de tijdelijke verhuur van het verzorgingshuis Oldenhove.

Woonzorgcomplex Oldenhove aan de Dompvloedslaan in Overveen is eigendom van Sint Jacob en staat sinds enige tijd leeg. Sint Jacob en Pro Senectute zijn overeengekomen dat Pro Senectute het pand vanaf 28 mei a.s. voor een periode van ruim twee jaar huurt als tijdelijke huisvesting voor de bewoners van zorglocatie Wildhoef in Bloemendaal.

Deze tijdelijke huisvesting voor bewoners van Wildhoef is nodig, omdat Pro Senectute de komende twee jaar nieuwbouw gaat realiseren op de plek van het huidige Wildhoef aan de Donkerelaan 285 in Bloemendaal. Het nieuwbouwplan bestaat uit een woonzorgcomplex waarbij een zorgcontinuüm gerealiseerd zal worden. De bewoners van Wildhoef zullen gedurende deze periode verblijven in het momenteel leegstaande Oldenhove in Overveen. Naar verwachting zullen de bewoners eind 2020 het nieuwe Wildhoef intrekken.

Gedurende deze periode zal Sint Jacob een plan maken voor de herontwikkeling van Oldenhove. De verwachting is dat Sint Jacob in het najaar van 2018 hierover in gesprek kan gaan met diverse belanghebbenden, waaronder de omwonenden van Oldenhove.