Re: uitnodiging voor een gesprek met de wethouder

Posted on

Geacht college, 

 
Naar aanleiding van de reactie van de Stichting Blekersveld Groen 23 oktober j.l. op uw uitnodiging op 28 oktober, om een drietal online, raadplegende participatie sessies voor omwonenden van locatie Blekersveld te houden, willen ook wij als bestuur hier niet aan deelnemen. 
We zijn ook erg overvallen door de wijze waarop u als college met de bouwplannen omgaat en ook zijn we afgelopen week erg geschrokken van de kaalslag die om ons heen al heeft plaatsgevonden.  Wij willen  als bestuur van tuinbouwvereniging Buytentwist  ons beraden over  ons standpunt op onze eerstvolgende bestuursvergadering d.d. 6 november en zullen daarna reageren.
 
Met vriendelijke groet, 
voorzitter Buytentwist