“Omwonenden Blekersveld mogen meebeslissen over uiterlijk Overveens wijkje statushouders”

Posted on

Bron Haarlemsdagblad

De gemeente Bloemendaal wil dat omwonenden meedenken over het ontwerp en de verdeling van de dertig tijdelijke woningen voor statushouders op Blekersveld in Overveen. In online participatiesessies wil het college van B en W horen welke ideeën de buurtbewoners hebben.

De oproep aan omwonenden is opmerkelijk, omdat zij op twee informatiebijeenkomsten eind augustus en begin september lieten weten fel tegen bebouwing van het terrein te zijn. Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) kwam zwaar onder vuur te liggen en kreeg te horen dat er geen inspraak is geweest en dat de komst van de statushouders ’er doorheen is gejast’.

Opdracht provincie

Bloemendaal heeft van de provincie de opdracht gekregen nog voor het eind van het jaar 68 statushouders te huisvesten. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor reguliere woningen voor 28 personen, waardoor de gemeente nog veertig mensen moet onderbrengen. Door dertig tijdelijke woningen te realiseren, voorkomt Bloemendaal een sanctie van Noord-Holland. In een later stadium komen er nog eens dertig tijdelijke woningen op deze plek, voor niet-statushouders.

„Ik kan me voorstellen dat dit plan voor omwonenden uit de lucht kwam vallen”, aldus De Roy van Zuidewijn. „Ik snap de boosheid, want men voelde zich overvallen. De komst van iets ingrijpends in de directe woonomgeving stuit vaker op weerstand dan dat het tot blijdschap leidt. Maar het is nou eenmaal de bevoegdheid van het college van B en W. Als we zouden willen, kunnen we de woningen heel snel plaatsen. Maar we willen het vervolgtraject juist heel zorgvuldig doen en in overleg met betrokkenen.”

’Goed plan’

De komst van de tijdelijke woningen is definitief. De Roy van Zuidewijn verwacht niet dat de keuze voor de locatie juridisch gaat worden aangevochten. „Het staat natuurlijk iedereen vrij een procedure te starten, maar ik denk niet dat het zo’n vaart zal lopen. We denken een goed plan te hebben waarin we de juiste weg bewandelen.”

De Roy van Zuidewijn hoopt dat de participatie ertoe leidt dat de buurt alsnog een ’positief gevoel’ overhoudt aan het plan. „De omwonenden kunnen meepraten over de vorm van de bebouwing, hoog en smal of juist meer zoals de grootte van hun eigen huis. Maar ook over de vraag of de woningen in een carrévorm moeten worden neergezet of meer in straatjes. En willen ze een voetbalveld of een speeltuin bij de woningen? Dat lijken allemaal minder belangrijke zaken, maar het kan bijdragen tot een verlevendiging van de buurt.”

Kleur gevel

Tijdens online sessies krijgen de omwonenden een aantal bouwtekeningen en sfeerimpressies door een architect voorgelegd. Het is de bedoeling dat zij zich onder meer uitspreken over materiaal en kleur van de gevel als ook de ligging van de toegangsweg en de parkeerplaatsen. De adviezen worden volgens de wethouder meegewogen in de besluitvorming.

De Roy van Zuidewijn wil de buurt niet alleen betrekken bij het uiterlijk van het nieuwe wijkje, maar ook bij de integratie van de statushouders. „Daar voelen we ons als gemeente verantwoordelijk voor. Bij de plaatsing van statushouders op Landgoed Dennenheuvel hebben we gemerkt dat vrijwilligers daar graag een rol in nemen. Bloemendalers hebben een groot hart, ze zetten zich heel graag in voor anderen. Ik hoop dat dat hier ook gebeurt, zodat de statushouders zich thuis voelen in onze gemeente. Alle ideeën om dat te bevorderen, zijn van harte welkom.”