Nieuwsbrief flexwonen

Posted on

Bekijk de webversie

Locatieonderzoek (tijdelijke) woningbouw Zomerzorgerlaan- Westelijke Randweg- Blekersveld- parkeerterrein gemeentehuis

Beste omwonenden,

De gemeente Bloemendaal heeft u eerder geïnformeerd over het mogelijk plaatsen van flexwoningen voor statushouders in uw omgeving. We begrijpen dat u, zeker in deze onzekere tijd rondom de coronacrisis, behoefte heeft aan duidelijkheid. We houden u graag op de hoogte via deze nieuwsbrief.

De stand van zaken
Iedere gemeente heeft de verplichting statushouders te huisvesten. Voor de gemeente Bloemendaal gaat het om de huisvesting van 68 statushouders in 2020. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid, maar wil de omwonenden wel goed informeren. Het vinden van geschikte locaties voor (tijdelijke) woningbouw voor het – op korte termijn- huisvesten van statushouders en overige woningzoekenden is geen gemakkelijke opgave. We begrijpen de zorgen, frustraties en vele vragen van omwonenden. De gemeente Bloemendaal streeft ernaar een zorgvuldige afweging te maken. Uw kanttekeningen en opmerkingen nemen we daarin vanzelfsprekend mee. Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht van alle informatie, documenten en een toelichting op de besluiten.

Wanneer komt er een besluit over de locaties?
De gemeente onderzoekt de mogelijke locaties en maakt een afweging tussen deze (tijdelijke) huisvesting van de statushouders. Op 13 mei wordt het raadsvoorstel in de commissie Samenleving behandeld (als deze commissievergadering doorgaat). De onderzoeken worden in de loop van april afgerond en verwerkt in een raadsvoorstel dat op 28 mei in de raad wordt besproken. Deze resultaten van het onderzoek delen we ook met u als omwonenden.
Welke inspraak heeft u?
Door de coronamaatregelen kunnen we helaas geen bijeenkomsten organiseren. U kunt uw opmerkingen sturen naar flexwonen@bloemendaal.nl. U krijgt zo volledig mogelijk antwoord. U kunt uw visie ook naar raadsleden mailen via griffie@bloemendaal.nl.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Het is nu nog niet mogelijk om bezwaar te maken of zienswijze kenbaar te maken tegen de tijdelijke bouw op één van de locaties. Er is namelijk nog geen vergunning aangevraagd. Op het moment dat er een omgevingsvergunning of een nieuw bestemmingsplan voorligt, kunt u uw bezwaren of zienswijzen bij de gemeente indienen. De voorlopige besluiten of bestemmingsplannen worden gepubliceerd op overheid.nl.

Veelgestelde vragen
Veel omwonenden hebben al vragen gesteld via flexwonen@bloemendaal.nl. Bekijk hier het overzicht van veelgestelde vragen.