“Met niks opnieuw beginnen”

Posted on

Download hier het volledige artikel

Onderdak voor vluchtelingen

Wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn:
“De gemeente is druk bezig een locatie te ontwikkelen waar tijdelijke huizen zullen worden gebouwd voor statushouders. Tot op heden hebben velen van hen een sociale huurwoning toegewezen gekregen, maar Bloemendaal heeft onvoldoende sociale huurwoningen om alle statushouders die onder onze hoede komen een woning te bieden. Deze mensen wachten al een hele tijd op een woning in Bloemendaal, zodat zij met hun leven kunnen beginnen in Nederland. Dit houdt veel inwoners bezig.
Veel mensen, vooral omwonenden, voelen zich overvallen door de besluitvorming en maken zich zorgen. Deze zorgen nemen wij serieus en er is gestart met informatie en participatie, zodat inwoners goed worden betrokken bij verdere besluitvorming ten aanzien van uitvoering van de plannen.

Graag willen wij de statushouders die hier komen wonen en onze nieuwe buren worden, hartelijk verwelkomen. Ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en mensen die in hun eigen land gevaar lopen een veilig onderkomen te bieden. Het gezin van Ibrahim en Merve bewijst maar weer hoe groot de veerkracht is van deze mensen en wat een toegevoegde waarde zij kunnen zijn voor onze mooie gemeente.”

Stijn de Geus, voorzitter van Stichting Blekersveldgroen, een stichting die zich al jaren inzet voor het groen houden en publiek toegankelijk maken van dit terrein

“Voor het huisvesten van veertig statushouders heeft de gemeente de locatie Blekersveld gekozen, een braakliggende en omheinde groenstrook tussen de Westelijke Randweg en de Dompvloedslaan in Overveen. Omwonenden zijn daar niet gelukkig mee.

Natuurlijk moeten statushouders een goede woonplek krijgen en een vloeiende start kunnen maken. In ons kleine wijkje – 44 grotendeels sociale woningen zijn vaker statushouders gehuisvest. Zij zijn intussen volledig opgenomen in de gemeenschap. Op Blekersveld wonen betrokken mensen die elkaar waar nodig helpen. Waar we ons zorgen over maken, is de grote concentratie van statushouders die de gemeente hier wil onderbrengen. We staan positief tegenover het opnemen van een aantal statushouders in de bestaande woningvoorraad.

Woningbouw zoals de gemeente op deze plek wil ontwikkelen verstoort de sociale balans. De Raad van State heeft uitgesproken dat draagvlak in de buurt bij dit soort procedures noodzakelijk is. Dit ontbreekt nu volledig. Dat heeft mede te maken met de wijze waarop de gemeente haar besluit heeft opgelegd om statushouders geconcentreerd te huisvesten op het Blekersveld. Van participatie is geen sprake, wij zijn als bewoners en omwonenden op geen enkele wijze betrokken bij de besluitvorming.”