melding nr. V2009 1717: N208 Geluidsschermen Overveen

Posted on

T.a.v. Provincie Noord Holland

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen vrijdag 11 september zijn de geluidsschermen langs de N208 zuidzijde thv. de Willem de Zwijgerlaan Overveen ontdaan van de aanwezige graffiti.
Het resultaat van deze “reiniging” is echter bedroevend. (Zie bijgevoegde foto’s)
Een deel van de graffiti is achtergebleven en de geluidschermen bevatten nu grote doffe plekken, veroorzaakt door het “reinigen”.
Bovendien zijn de schermen nu weer een uitnodiging om wederom met spuitbussen aan de gang te gaan, zoals ook de voorgaande keren het geval was.
Kortom, de schermen hebben inmiddels alle glans verloren en het is vrezen voor de toekomst.
Zou het, in navolging van bijvoorbeeld de NS, niet verstandiger te zijn de geluidsschermen te voorzien van bijv. klimop, zodat de schermen zelf aan het zicht onttrokken worden en geen “prooi’ meer zijn van de spuitbussen-brigade.
Mogelijk zou dit in samenspraak kunnen gaan met de gemeente Bloemendaal, waarbij afspraken gemaakt kunnen worden over de kosten en onderhoud van de beplanting.
Het is van groot belang voor de leefomgeving van de bewoners, die nu uitzicht hebben op deze foeilelijke schermen.
Ik hoop dat U wilt meedenken over een, voor een ieder, bevredigende oplossen.

 

met vriendelijke groet,

 

Cornelis Roos