Huurders en kopers Blekersveld gezamenlijk in actie tegen ideeën gemeente extra woningbouw

Posted on
 Zondagochtend 11 december. Blekersveld, Overveen. De wind waait. Kerkklokken luiden en in alle vroegte toonde de bewoners van Blekersveld aan GroenLinks raadslid Herbert Faber wat het politieke toverwoord burgerparticipatie nu eens echt betekent. Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving en de bewoners van Blekersveld gingen in gesprek met Herbert over de van de gemeente Bloemendaal over extra woningbouw op het Blekersveld. De opkomst van de buurtbewoners op deze koude zondagochtend, zowel huurders als kopers waren ruim vertegenwoordigd, geeft aan hoezeer dit onderwerp leeft.
 
De bewoners waren allemaal zeer nieuwsgierig naar het standpunt van GroenLinks. Herbert, zelf woonachtig in Overveen, had namens de bewoners een brief ontvangen en hij was zeer benieuwd naar de argumenten van de bewoners. Het werd een open gesprek en al snel werd hem duidelijk dat de bewoners niet tegen sociale woningbouw zijn, maar dat dit op deze voorgestelde locatie een slecht idee is. In het hol van de leeuw verdedigde Herbert zijn GroenLinks standpunt dat sociale woningbouw juist op deze locatie toch heel goed zou moeten kunnen. De gemeente heeft tenslotte maar een paar eigen stukken grond in haar bezit. Vanuit dit puur financiële standpunt voelde zijn betoog daardoor voor de bewoners aan als een vooringenomen standpunt over locatiekeuze. Het financiële aspect  weegt blijkbaar zwaarder dan de GroenLinks overtuiging. De nieuwe natuur (lees Groen) wordt in de beleving van de buurtbewoners door GroenLinks dus blijkbaar ondergeschikt gemaakt aan woningbouw. Het financiële belang van de gemeente is daarbij blijkbaar leidend. Een hoogst opmerkelijk standpunt vanuit het GroenLinks gedachtengoed zou je denken. Daarnaast was
de heer Faber niet onder de indruk van de argumenten tegen eilandvorming voor sociale woningbouw in het gebied gelegen tussen gemeentehuis en Randweg.
 
Het dossier over Blekersveld Groen is een uitgebreid verhaal en Herbert was dan ook enigszins verrast toen hij werd geconfronteerd met het feit dat de grond op de voor woningbouw bedachte locatie al jaren vervuild is. Het idee dat de bewoners al jaren geprobeerd hebben deze groene locatie voor het publiek open te stellen, was nieuw voor hem.
 
Nadat de standpunten over en weer waren uitgewisseld, gingen de bewoners en Herbert gezamenlijk het Blekersveld op. Al wandelend over het veld werd Herbert door de bewoners een duidelijk beeld geschetst waarom juist Blekersveld Groen hen aan het hart gaat. Burgerparticipatie op een koude zondagochtend in optima forma. Wij, bewoners van het Blekersveld, zijn benieuwd naar het standpunt van de andere politieke partijen.