HD: ’We zijn beter af met een andere wethouder op dit dossier’.

Posted on

’We zijn beter af met een andere wethouder op dit dossier’. Geduld van politiek met wethouder De Roy van Zuidewijn raakt op

Het geduld van de Bloemendaals politiek met wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn over de aanpak van de huisvesting van statushouders in de gemeente is op.

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving kreeg ze er flink van langs. ,,We zijn beter uit met een andere wethouder op dit dossier”, vindt Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal).

De VVD en een meerderheid van de oppositie vinden het vooral raar dat de wethouder nu ineens de statushouders in dertig tijdelijke woningen op Blekersveld wil onderbrengen, terwijl de partijen eind juni in een amendement zelf een streep door die locatie hebben gezet. Ook Christa Faas (Zelfstandig Bloemendaal) verbaast zich erover dat er nu gekeken wordt naar tijdelijke bebouwing, terwijl een meerderheid van de raad voor het zomerreces aangaf dat ze willen dat wordt onderzocht of permanente bebouwing, met sociale huurwoningen, daar mogelijk is. Terwijl Shirley van Vliet (GroenLinks) vindt dat de wethouder in dit dossier een zwalkend beleid voert. ,,Er wordt nu gekozen voor een locatie die een paar maanden geleden niet voldeed.”

De wethouder is zich ondertussen van geen kwaad bewust. ,,U heeft ook aangegeven dat het college moet beslissen waar de tijdelijke bebouwing zou moeten komen. Dat is gebeurd.”

Dat de wethouder flinke kritiek kreeg van de oppositie was te verwachten, maar ook de grootste coalitiepartij de VVD trok fel van leer. Volgens Rolf Harder van die partij heeft de wethouder met haar optreden het vertrouwen van de inwoners van de gemeente beschaamd en heeft ze onvoldoende gezorgd voor draagvlak voor de plannen bij de omwonenden en in de gemeenteraad. ,,U heeft een jaar geleden beloofd dat u zou zorgen voor draagvlak. Dat heb ik niet kunnen ontdekken.”

De Roy van Zuidewijn is nog steeds van plan ervoor te zorgen dat er voor 31 december van dit jaar een locatie is gevonden voor de statushouders. ,,Het is mijn eer te na om naar de provincie te gaan en te zeggen dat we in Bloemendaal geen statushouders kunnen huisvesten.”