HD: Oldenhove: goed dat Bloemendaal extra statushouders gaat opvangen

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Overveen is in rep er roer omdat het college van B en W wil dat verzorgingshuis Oldenhove tijdelijk een opvanglocatie wordt voor 150-180 statushouders.

Tientallen Overveners stonden woensdag op het bordes van het gemeentehuis, om met toeters en pannen dit idee uit de wereld te blazen. Hoe onBloemendaals deze protestactie ook is, het heeft de politieke partijen op scherp gezet.

Ze roepen in koor dat er in Oldenhove wel statushouders mogen worden opgevangen, maar alleen in combinatie met andere urgent woningzoekenden. De statushouders in Oldenhove kunnen dan van hun Nederlandse buren de taal leren. De opvang van statushouders op Landgoed Dennenheuvel leert, dat dit goed werkt.

Bloemendaal moet dertig tot veertig statushouders per jaar opvangen. Best veel politieke partijen vinden dat de grens daarmee is bereikt. Ze zijn doof voor het beroep dat het Rijk op alle gemeenten doet, om wegens de overvolle opvangcentra extra mensen onderdak te verschaffen. Het college wil Oldenhove voor die extra opvang gebruiken, waardoor Bloemendaal ruim honderd statushouders meer zou huisvesten dan het gebruikelijke aantal.

Oldenhove krijgt dus een regionale functie die het directe belang van Bloemendaal overstijgt. Dat is niet gek, als je kijkt welke regionale voorzieningen Bloemendaal binnen de gemeentegrenzen heeft. Die zijn er niet of nauwelijks. Bloemendaal blijft ver achter als het gaat om gemeenschappelijke regionale voorzieningen die belangrijk zijn voor de hele regio.

Ook daarom is het een goede zaak dat de gemeente meer statushouders wil opvangen. Het college krijgt hier meer draagvlak voor, als het bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afdwingt dat in Oldenhove ook andere daklozen mogen komen te wonen.

Waarom zijn daar bezwaren tegen? Gemengde bewoning is ook in het belang van de statushouders die in Oldenhove komen en in Nederland willen integreren.