HD: Interpellatiedebat, motie van wantrouwen: Bloemendaalse wethouders De Roy van Zuidewijn en Wijkhuisen mogen verder van de gemeenteraad

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

Wethouders Susanne De Roy van Zuidewijn en Henk Wijkhuisen houden het vertrouwen van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Hart voor Bloemendaal diende tegen de beide wethouders én burgemeester Elbert Roest een motie van wantrouwen in. De partij kreeg daarvoor alleen de steun van Zelfstandig Bloemendaal.

Voor Marylies Roos (Hart voor Bloemendaal) was de weigering van het college om de raad de brief te laten lezen van de gemeenteadvocaat over het bouwen op Blekersveld reden genoeg om ook tegen de burgemeester een motie van wantrouwen in te dienen. Daarmee schaadt de burgemeester volgens Roos de democratie.

Beide wethouders moesten zich op verzoek van Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal verantwoorden voor hun optreden rondom Blekersveld, waar het college tijdelijke woningen wil neerzetten voor statushouders en andere woningzoekenden.

De partijen betwisten dat het college van de raad het mandaat heeft gekregen om zonder toestemming van de raad Blekersveld aan te wijzen als locatie voor de huisvesting voor statushouders. Daar zouden tijdelijke woningen moeten komen, waarvan de eerste dertig bedoeld zijn voor statushouders. Dat besluit van het college stuit op felle weerstand uit de buurt.

Een meerderheid van de raad neemt genoegen met de laatste brief van het college over de stand van zaken bij de huisvesting van statushouders. Er wachten dit jaar nog 37 statushouders op een woning in de gemeente. Met de tijdelijke woningen op Blekersveld hoop het college de deadline van de provincie van 31 december te halen om die huisvesting rond te krijgen. Maar dat gaat niet lukken.

In die brief kondigt het college daarnaast aan dat het op zoek gaat naar alternatieven voor de huisvesting, zoals het zoeken naar locaties die nog niet eerder zijn benoemd, het splitsen van woningen of het verbouwen van het pand aan de Bloemendaalseweg 125. Voor Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal blijft ook de parkeerplaats bij het gemeentehuis een mogelijkheid.