HD: Gemeenteraad wil mix van bewoners in Overveens verzorgingshuis Oldenhove. Wethouder wil deze eis niet neerleggen bij het COA

Posted on

Bron; Haarlemsdagblad |Arthur de Mijttenaere

De gemeenteraad van Bloemendaal wil dat Oldenhove een mix van bewoners krijgt. Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) is niet van plan deze eis bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neer te leggen.

Dat bleek woensdagavond tijdens een bewogen commissievergadering, voorafgegaan door een lawaaiprotest voor het gemeentehuis en veel insprekers uit Overveen die tegen de komst van 150 tot 180 statushouders in Oldenhove zijn.

CDA’er André Burger vroeg herhaaldelijk aan de wethouder of zij met het COA wil onderhandelen om te zorgen dat er ook anderen dan statushouders in Oldenhove kunnen trekken. Hij kreeg nul op rekest, waarmee de wethouder hard in botsing komt met de raad.

Volgens De Roy van Zuidewijn zijn er al voldoende eisen aan het COA gesteld, zoals de overdracht van het gebouw aan de gemeente na het eerste jaar. Vanaf dat moment gaat een derde van de woonruimte naar andere woningzoekenden dan statushouders.

Martin van de Bunt van Liberaal Bloemendaal waarschuwde haar voor een motie van wantrouwen. ,,U ligt op ramkoers.’’ Zij zei daarop dat zij die motie dan wel ziet voorbijkomen.

De meningen in de raad over het aantal statushouders dat in Bloemendaal welkom is verschillen. Partijen zoals Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en de VVD vinden dat de gemeente alleen de eigen toewezen statushouders moet opvangen.

Dat zijn er dertig tot veertig en in Oldenhove komen er volgens de plannen van het college 150 tot 180 te wonen. Andere partijen, zoals PvdA en GroenLinks, willen een ruimhartiger opvang.

De kosten voor de verbouwing worden verdeeld tussen het COA en de gemeente. Als de gemeente het eerste jaar het beheer van het COA overneemt zoals veel partijen willen, dan wordt het duurder. ,,Daarvoor is ook te weinig voorbereidingstijd’’, zegt de wethouder.

De emoties tegen de komst van statushouders, in de nieuwbouw van Blekersveld en in Oldenhove, lopen hoog op. De Roy van Zuidewijn toonde in een slotpleidooi ook haar betrokkenheid. Zij zei dat ’besturen niet altijd makkelijk is, maar we moeten oog hebben voor meer dan ons directe eigenbelang’.

Het aanwijzen van Oldenhove is een college-aangelegenheid, waarvoor de raad een zienswijze is gevraagd. De discussie gaat verder in de gemeenteraad van 3 februari. Partijen broeden er nog op hoe ze dit collegeplan kunnen dwarsbomen.