HD: Gemeente houdt informatie onder de pet

Posted on

Gedoe rond bouwproject statushouders in Overveen: ’Gemeente houdt informatie onder de pet’

Gedoe rond bouwproject statushouders in Overveen: ’Gemeente houdt informatie onder de pet’
Het omstreden terrein aan de Westelijke Randweg.

Opnieuw is er een hoop gedoe rond de huisvesting van jonge statushouders in een toekomstige bouwproject vlakbij de spoorbrug over de Westelijk Randweg in Overveen.

Bewoners van de naburige wijk Kennemerpark hebben een ambtelijk rapport van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) opgeduikeld, waarin staat dat deze plek, vlakbij een transformatorstation van Liander, niet erg geschikt is. Deze informatie is volgens hen niet bekend bij raadsleden en ’onder de pet gehouden’.

Het advies van de ODIJ, gedateerd 30 maart 2020, strookt volgens omwonenden niet met de plannen van B en W ten aanzien van het terrein van ’Westelijke Randweg 1’.

Daar wil het college in een gebouw, op 13,5 meter van het trafo-onderstation, 109 units met onder meer vijftig jonge alleenstaande statushouders gaan vestigen. In het advies wordt onder meer opgemerkt dat er sprake is van ’geen goede ruimtelijke ordening’ vanwege milieuaspecten als geluid en (brand) gevaar.

,,Wij kunnen ons voorstellen dat in de gemeenteraad, die zo lang verstoken is gebleven van deze informatie, het laatste woord hierover nog niet gesproken is’’, laat een woordvoerder namens de bewoners weten.

Hete politieke kroket

De kwestie met de statushouders is een hete politieke kroket. Bloemendaal heeft van de provincie opdracht gekregen voor het eind van dit jaar 68 statushouders te hebben gehuisvest. In de liberale gemeente wil echter niemand deze mensen in hun achtertuin hebben.

Vooral om die reden zijn pogingen gestrand op bijvoorbeeld de locatie Zomerzorglaan. Omdat Bloemendaal zelf niet voor projectontwikkelaar wil spelen, is twijfelachtig of Blekersveld (Overveen) of de parkeerplek bij het gemeentehuis geschikt zijn (hoge kosten). Het Gatsonidesterrein bij station Overveen is door de GGD afgeraden vanwege interferentie van stroomdraden.

Uithoek

Blijft over Westelijke Randweg 1, een uithoek met treinen, transformatorstation (dat Liander gaat uitbreiden), een drukke provinciale weg en een zoutopslag van Rijkswaterstaat. Bloemendaal onderzoekt of dit een geschikte plek kan zijn, moet zelf 5,5 ton bijleggen, maar koopt er ’snelheid’ mee terug. De gemeente ontkent dat raadsleden informatie is achtergehouden.

,,Het is een ambtelijk advies. Het staat op internet. Er staat ook in: zoek naar mogelijkheden of het kan en hoe het veilig kan. Liander moet kijken welke maatregelen er moeten worden genomen als daar een bouwplan komt. Projectontwikkelaar Wibaut moet kijken hoe het veilig in elkaar gezet kan worden. We onderzoeken dat samen met de omgevingsdienst IJmond, GGD en brandweer. Als het een doodlopende weg was, hadden we de stekker er al uit getrokken.’’