HD: Feiten over Bloemendaalse statushouders in Oldenhove: er zijn 200 tot 300 nieuwkomers in Overveen dat 1700 woningen telt

Posted on

Bron Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Overveners zijn bang dat een grote groep statushouders in verzorgingshuis Oldenhove het leven in het rustige dorp gaat verstoren. Hieronder acht vragen over de opvang.

1 Waarom moet Bloemendaal statushouders opvangen?

Het rijk heeft een beroep gedaan op alle gemeenten om meer statushouders op te vangen. De instroom is dit jaar 42.000 mensen terwijl het COA beschikt over ongeveer honderd opvanglocaties door het hele land.

De meeste gemeenten hebben hier positief op gereageerd. Haarlem bijvoorbeeld met een passagiersschip in het Spaarne voor 100-140 asielzoekers. Bloemendaal met Oldenhove voor 150-180 statushouders.

2 Staat de gemeente op achterstand bij deze huisvesting?

Bloemendaal heeft vanuit de provincie de plicht jaarlijks 35-40 statushouders onderdak te verschaffen. Er is nu geen achterstand.

3 Is de komst van statushouders op Blekersveld (30 woningen) en Oldenhove (150-180 statushouders een onevenredige belasting voor de buurt?

Dat is afwachten. Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn vindt van niet. Er zijn 200 tot 300 nieuwkomers in Overveen dat 1700 woningen telt. Elders in het land, bijvoorbeeld bij het COA-opvangcentrum in Ter Apel, is die verhouding veel schever. Daar zijn tweeduizend opvangplekken in de buurt van kleine dorpjes.

4 Neemt het college de beslissing over het huisvesten van statushouders of de gemeenteraad?

Het is een bevoegdheid van het college. Omdat de beslissing een grote impact heeft, vraagt het college de gemeenteraad om een zienswijze. Woensdag praat de commissie samenleving erover en 2 februari valt het definitieve besluit in de gemeenteraad.

5 Is er vanuit burgers bezwaar mogelijk?

Inwoners kunnen inspreken in commissievergaderingen of beeldvormende avonden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen ze op een partij stemmen die tegen de opvang is. Liberaal Bloemendaal heeft in Overveen huis aan huis een kritische brief bezorgd over deze opvang. Zelfstandig Bloemendaal heeft een kritische motie ingediend om het beheer van Oldenhove niet in handen te geven van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en slechts de helft van de kamers te bestemmen voor statushouders en de andere helft voor andere woningzoekenden.

6 Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw?

Het eerste jaar is dat het COA. Daarna neemt de gemeente Bloemendaal het roer over en legt dat in handen van een leegstandsbeheerder, zoals Camelot of Villex. De wethouder geeft de verzekering dat het gebouw brandveilig is, voordat de eerste statushouders er hun intrek in nemen.

7 Wordt het een kwestie bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Dat is aan de politiek. Bij een informatiebijeenkomst afgelopen woensdag leek er een raadsmeerderheid te zijn voor Oldenhove als opvangplek voor statushouders. Er zijn wel grote vraagtekens over het aantal mensen dat daar gaat wonen. Ook vinden partijen, zoals Hart voor Bloemendaal, dat economisch daklozen eveneens in Oldenhove onderdak moeten krijgen.

Het eerste jaar is dat niet het geval. Na een jaar komt er een andere verdeelsleutel en zal eenderde van de bewoners geen statushouder zijn. De VVD is sceptisch over de financiering. De wethouder claimt dat de exploitatie, die na het eerste jaar voor de rekening van Bloemendaal komt, ’kostendekkend’ moet zijn. Zij verwijst ernaar dat na het eerste jaar ook andere woningzoekenden in Oldenhove gaan wonen. Alle huurders moeten huur betalen.

8 Waarom is het gebouw wel geschikt voor statushouders, niet voor senioren?

Eigenaar is zorginstelling Sint Jacob. Die heeft het gebouw in 2015 afgeschreven voor huisvesting van senioren die steeds meer zorg nodig hebben wat veel ruimte in beslag neemt. Sint Jacob verwacht in de toekomst weer zorgbehoevende ouderen op deze plek te kunnen huisvesten, mogelijk in een nieuw gebouw. Gezien de demografische ontwikkeling is dat pas na 2032 en daarom komt verhuur goed uit. Die verhuur aan de gemeente, die nog niet is beklonken, hangt nog af van toestemming van het college van College Sanering Zorginstellingen.

Beroering

De gemeente Bloemendaal wil een grote groep statushouders huisvesten op twee locaties vlak bij elkaar in Overveen. De buurt maakt zich ongerust dat een grote groep veel problemen gaat opleveren.