HD: D66 Bloemendaal wil geen COA in Oldenhove. Woensdagavond lawaaiprotest tegen komst statushouders bij gemeentehuis

Posted on

Bron Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

D66 Bloemendaal wil niet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de touwtjes in handen krijgt in verzorgingshuis Oldenhove. Het COA wil daar uitsluitend statushouders huisvesten. Er moet volgens de Democraten een mix van bewoners komen in Oldenhove.

De gemeente Bloemendaal moet zelf de regie houden, stelt fractievoorzitter Annemieke Schep van D66.

,,Bloemendaal moet voldoen aan haar plicht om jaarlijks dertig of veertig statushouders te huisvesten, maar meer dan tweehonderd statushouders in Overveen is te veel.’’ Over de aantallen statushouders die in Overveen komen wonen doen veel verschillende verhalen de ronde. Schep betreurt die onduidelijkheden.

Bijval

Zij krijgt bijval van de VVD en enkele kleine politieke partijen. Fractievoorzitter Albertine Zoetmulder van de VVD vindt dat het college veel te hard van stapel loopt. Ze benadrukt, dat het niet louter statushouders mogen zijn die in Oldenhove komen te wonen. Er moet een gemengde groep komen, vindt ook Zoetmulder. Daarnaast heeft de VVD vraagtekens over de financiering.

Het CDA wacht in deze gevoelige kwestie eerst de antwoorden af van de wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn, een partijgenoot. Tijdens een online-informatiebijeenkomst, afgelopen woensdag, hebben raadsleden een reeks van vragen gesteld. ,,Als wij antwoorden hebben, bepalen we ons standpunt’’, zegt CDA’er Ton Bruggeman. ,,Dat is mogelijk pas op de raadsvergadering hierover op 3 februari.’’

Lawaaiprotest

Het nieuws dat een grote groep statushouders in Oldenhove gaat wonen heeft de buurt hevig verontrust. Buurtbewoners zijn bijeengekomen en het ’Comité Bezorgde Overveners’ is in het leven geroepen. Het comité heeft dinsdag huis aan huis een brief bezorgd met de oproep te protesteren.

Woensdagavond, als de commissie Samenleving van de gemeenteraad over Oldenhove praat, komt er van 19.30 tot 20 uur een lawaaiprotest bij het gemeentehuis van Bloemendaal.

Het comité hekelt in de bewonersbrief dat er ’door het gebrek aan inspraak geen democratische besluitvorming aan de komst van de statushouders ten grondslag ligt’.

Ook zijn er twee plekken, op nog geen 250 meter van elkaar, waar veel statushouders komen te wonen: in de toekomstige nieuwbouw op Blekersveld, plus het grote aantal statushouders in Oldenhove. Ook vindt het Comité dat de gemeente Oldenhove niet in handen moet worden gegeven van het COA.

Zin doordrijven

Overigens is het bestempelen van Oldenhove als tijdelijke locatie van het COA voor de opvang van asielzoekers een bevoegdheid van het college. Het is een beladen onderwerp en daarom heeft het college de raad om een zienswijze gevraagd.

Die zienswijze kan het college naast zich neer leggen. D66’er Schep erkent dat de raad over deze kwestie niet zo heel veel heeft te vertellen: ,,Maar als het college ons serieus neemt, moeten ze niet hun zin doordrijven.’’

Volgens het college wordt Oldenhove het eerste jaar een opvangplek voor alleen statushouders. Daarna komen er ook andere groepen te wonen.