HD: College Bloemendaal schuift onder druk ondertekening huurcontract Oldenhove op. Eerst krijgt de raad de finesses van het huurcontract te horen

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Het Bloemendaalse college schuift de ondertekening op van het huurcontract voor Oldenhove. Dat gebeurt onder druk van Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal.

Het contract voor de huur van het verzorgingshuis in Overveen zou eerst woensdag 13 april worden ondertekend, maar dat is opgeschoven naar later deze maand. Dat gebeurt nadat deze krant publiceerde dat het contract met de zorgkoepel Sint Jacob, eigenaar van het gebouw, al volgende week van een handtekening zou worden voorzien.

De drie lokale politieke partijen waren hierdoor onaangenaam verrast. Ze wilden dat een raadsvergadering over Oldenhove, gepland op 21 april, naar voren zou worden gehaald, vóór de ondertekening van het contract. Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal: ,,De raad heeft eerder uitgesproken dat wij alle details willen kennen, voordat wij dat contract afsluiten.’’

Woningnood

Het college heeft daarop de ondertekening van het contract uitgesteld. De gemeente Bloemendaal heeft haast met het in gereedheid brengen van het pand, omdat de woningnood voor statushouders hoog is. De gemeente gaat het pand voor tien jaar huren.

In Oldenhove komen negentig statushouders te wonen, plus andere urgent woningzoekenden. De ongeveer twintig antikrakers die er nu verblijven, hebben al een brief gekregen dat ze op vrijdag 6 mei moeten zijn verhuisd. Vervolgens zal het gebouw worden opgeknapt.

De huur van Oldenhove door de gemeente Bloemendaal is beladen, omdat er vanuit de Overveense bevolking veel verzet was tegen de komst van de statushouders. Dat kwam vooral door het eerste plan om er 150 tot 180 statushouders te huisvesten. Door het felle protest is dat aantal later teruggeschroefd naar negentig.

Regie

De gemeente Bloemendaal heeft de regie over de huisvesting van de statushouders. Normaal gesproken ligt die bij het COA, maar dat is nu anders. De raad, de lokale partijen maar zeker ook de VVD, is uiterst kritisch op de kosten die dat voor de gemeente met zich meebrengt.