HD: Buurt ’gematigd positief ’over het collegevoornemen om af te zien van de bouw van flexwoningen op Blekersveld. ’Eerst zien en dan geloven’

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Gert Valster van de Stichting Blekersveld Groen is ’gematigd positief ’over het collegevoornemen om af te zien van het neerzetten van flexwoningen op Blekersveld in Overveen. ,,Eerst zien en dan geloven’’, is zijn bondige commentaar.

Er liggen al enkele vergunningen klaar om met de bouw te starten en Valster wil eerst meemaken dat deze van tafel gaan. ,,We zijn door onze ervaringen wantrouwend naar de Bloemendaalse politiek.’’

Het plan was om al deze zomer met het neerzetten van de flexwoningen te beginnen, die in een mum van tijd gereed zijn. Voor dit bouwproject zijn op het groene landje naast de Randweg al een kleine tweehonderd bomen gekapt.

Het groene grasveld, omzoomd met bomen, is verdwenen. Valster: ,,Liever hadden we natuurlijk gezien dat Blekersveld groen blijft, zoals het was. Maar er komt permanente bebouwing. Wij vinden het mooi dat het een open proces wordt met participatie van de omwonenden.’’

Een uitspraak van de bezwarencommissie van de gemeente Bloemendaal dreigde voor de bebouwing deze zomer al roet in het eten te gooien. De commissie oordeelde onlangs dat de dertig woningen om procedurele redenen niet als tijdelijk kunnen worden gekenmerkt, wat op z’n minst vertraging zou opleveren.

Kind van de rekening van het niet bouwen van flexwoningen zijn de statushouders op Dennenheuvel. Hen is een bescheiden woning op Blekersveld in het vooruitzicht gesteld, maar deze kleine appartementen blijken luchtkastelen. Vermoedelijk kunnen zij gaan wonen in verzorgingshuis Oldenhove: units in een tijdelijke regionale woonvoorziening.

PvdA en GroenLinks

Opvallend is de opstelling van PvdA en GroenLinks. Deze partijen leveren de flexwoningen op Blekersveld in voor deelname aan het nieuwe college, hoewel zij in de vorige raadsperiode groot voorstander van deze woningen waren. Dat geldt in mindere mate voor D66. Deze partij twijfelde al vaker openlijk of de nieuwbouw op Blekersveld, met veel weerstand vanuit de buurt, zo’n goed idee was.