HD: Achterstand van de gemeente Bloemendaal is inmiddels geslonken tot 17 statushouders. Volgend jaar moet voor 38 statushouders een woning worden gevonden

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad

De lijst van statushouders die nog wachten op onderdak in de gemeente Bloemendaal is inmiddels geslonken tot 17 personen.

Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente een achterstand had opgebouwd bij het onderbrengen van statushouders, zoals dat door het Rijk wordt opgelegd. Er was toen sprake van een achterstand van 68 personen.

Hoe en waar zij moesten worden ondergebracht is een jaar lang een onoplosbaar probleem voor de gemeente gebleken. De partijen in de gemeenteraad kunnen het niet eens worden over de locatie. Ondertussen hebben de woningcorporaties in de gemeente vijftig van hen een huis kunnen bieden, meer dan ze eerder met het college hadden afgesproken.

Onrust

Die mededeling van wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn zorgde woensdagavond voor onrust in de commissie Samenleving.

,,Waarom heeft u ons dat niet laten weten”, aldus een geïrriteerde Eva Voorhelm van D66. Veel partijen zijn bang dat door die extra inzet van de woningcorporaties andere woningzoekenden nog langer moeten wachten.

,We gingen ervan uit dat we dat probleem met de bouw van tijdelijke woningen op Blekersveld konden oplossen”, was de uitleg van de wethouder. Nu die plannen voorlopig zijn uitgesteld tot na volgend jaar zomer, is daarvan geen sprake meer. De wethouder verwacht dat in 2021 de gemeente voor 38 statushouders een woning moet vinden.

Vervangen

VVD’er Rolf Harder pleit ervoor dat de ’nieuwe Bloemendalers’ een sociale huurwoning kunnen krijgen, maar weet ook dat die schaars zijn in de gemeente. ,,Misschien is het mogelijk dat we gaan kijken waar we bestaande sociale woningen kunnen vervangen door nieuwbouw, waarbij meer woningen worden teruggebouwd.” Dat biedt geen oplossing voor de korte termijn.

De tijd dringt voor de gemeente. Vorig jaar werd duidelijk dat de provincie de regie overneemt als de gemeente er niet in slaagt mensen onder te brengen. De deadline daarvoor is 31 december.

Lukt dat niet dan neemt de provincie waarschijnlijk de regie over en zijn de kosten voor de gemeente. ,,Wat doen we de komende weken om ervoor te zorgen dat we een goed verhaal hebben naar de provincie?”, wilde een bezorgde Ton Bruggeman (CDA) weten.