HD: 150 tot 180 statushouders zonder kinderen in Oldenhove. ’Inherent aan antikraak is dat je niet weet of je er volgende maand nog woont’

Posted on

Bron: Haarlems Dagblad | Arthur de Mijttenaere

In het vroegere verzorgingshuis Oldenhove komen 150 tot 180 statushouders te wonen. Alleenstaanden en stellen, geen kinderen. Het eerste jaar, naar verwachting vanaf maart, krijgt het COA de regie over de huisvesting van de statushouders.

Dat vertelde wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn woensdagavond tijdens een beeldvormende avond. Oldenhove telt zo’n 85 tot 90 kamers en het is de bedoeling dat deze allemaal in gebruik worden genomen door statushouders. Zij zullen na een verblijf in het vroegere verzorgingshuis verspreid gaan wonen in deze regio, bijvoorbeeld in Bloemendaal.

Na dat eerste jaar wordt Oldenhove een zogeheten ’tussenvoorziening’. De kamers zijn dan voor statushouders maar ook voor andere urgente woningzoekenden. Een leegstandsbeheerder, bijvoorbeeld Villex, neemt dan de touwtjes in handen.

Gemengde bewoning

Dit betekent dat de 25 antikrakers in het pand zullen moeten vertrekken. Huidig bewoners Bas Neijzen hield een pleidooi voor een gemengde woonvoorziening: statushouders, antikrakers en ook misschien de economisch daklozen van Dennenheuvel die vanaf 1 maart hun boeltje moeten hebben gepakt.

Hij vond daarvoor geen gehoor bij De Roy van Zuidewijn. Volgens haar is er voor het eerste jaar voor het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers, gekozen omwille van de duidelijkheid. Als er het eerste jaar een gemengde woonvorm komt, levert dat volgens haar veel administratieve rompslomp op waarop de gemeente niet is berekend. ,,Ik gun iedereen een woning, maar inherent aan antikraak is dat je niet weet of je er volgende maand nog woont.’’

Voor het huisvesten van statushouders in Oldenhove lijkt voldoende draagvlak te zijn. Alleen zijn er wel veel kritische vragen. Volgens Rolf Harder van de VVD ontbreekt een financiële onderbouwing. Wie gaat straks de kosten dragen? De Roy van Zuidewijn kan hem niet geruststellen met de mededeling dat het COA het eerste jaar de kosten voor haar rekening neemt en dat het voor de gemeente daarna kostendekkend zal zijn.

Nog een bezwaar van Harder en ook Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal is, dat de zeggenschap van het COA over Oldenhove betekent dat nieuwbouw van Blekersveld dan als voldongen feit wordt gezien. Tegen deze omstreden nieuwbouw, die volgens de wethouder in de zomer klaar moet zijn, lopen nog procedures. De gemeente wil in de eerste dertig woningen van Blekersveld vooral statushouders huisvesten, die nu verblijven op Dennenheuvel.

Er waren ook meerdere vragen over de moeders van Dennenheuvel. Kunnen zij in Oldenhove terecht als zij onverhoopt op straat komen te staan? Volgens De Roy van Zuidewijn zijn er nog maar vier moeders met kinderen op Dennenheuvel voor wie nog geen oplossing is gevonden.

Het aantal van vier werd bestreden door Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal. Het zijn volgens haar zeven moeders, één vader en in totaal veertien kinderen. Volgende week woensdag praat de raadscommissie Samenleving verder over Oldenhove.