Haarlem105; “Ontgroenen van Blekersveld is een klap in ons gezicht”

Posted on

Bron haarlem105

De aankondiging van de gemeente Bloemendaal om het groen op het terrein Blekersveld te snoeien en een kapvergunning voor de bomen aan te vragen, is ‘een klap in het gezicht’ van Stichting Blekersveldgroen. Dat zegt secretaris Gert Valster tegenover Haarlem105.

Kaltgestellt 

“De gemeente heeft nog geen enkel besluit genomen, maar neemt nu voorbereidingen op uitvoeringswerkzaamheden. Daar kunnen wij niets tegen doen. We zijn ‘kaltgestellt’, zoals dat in het Duits heet. Dat frustreert ons enorm.”

De gemeente Bloemendaal begint aanstaande maandag met de snoeiwerkzaamheden, zodat het Blekersveld minder aantrekkelijk wordt voor vogels en andere dieren. Het terrein moet voor komend voorjaar ‘bouwrijp’ worden, aldus de gemeente, om er daarna te kunnen starten met de bouw van flexwoningen, onder andere voor statushouders.

“Onze boosheid wordt alleen maar groter”

Blekersveldgroen is er allesbehalve blij mee. “We vinden het niet netjes. Wij willen het terrein groen houden en openstellen voor het publiek. We willen wandelpaden aanleggen; we denken aan een speelveldje. Nu wordt het terrein ontgroend. We waren al boos, maar die boosheid wordt alleen maar groter.”

De secretaris wijst erop dat de bodem van het Blekersveld zwaar vervuild is. “Ze moeten het met urgentie saneren. Er blijkt gevaar te zijn voor de volksgezondheid. Houd het gebied dan groen.”

Statushouders 

Speelt de kwestie van de statushouders ook een rol bij het verzet tegen de plannen van de gemeente? “Dat leeft wel bij bewoners hier in de buurt. Er zijn tegenstanders die daar geen zin in hebben. Maar de bedoeling van de stichting is vooral om het groen te behouden, al hebben we een bredere doelstelling. We hebben er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat er een AED is gekomen en een speeltuin.”

Advocaat 

Wat gaat de stichting nu doen? “We hebben contact opgenomen met onze advocaat. Die bekijkt nu in hoeverre de kapvergunning, die de gemeente heeft aangevraagd voor de bomen, een eerste stap is in de procedure en of we hier bezwaar tegen kunnen maken.” Overweegt Blekersveldgroen nog om actie te voeren? “Wij proberen het altijd netjes te houden. We zullen ons niet vastklinken aan de hekken om het Blekersveld.”