Buurt AED op het Blekersveld

Posted on

BuurtAED-actie in Blekersveld van start

Overveen 3 mei 2020 – Het Blekersveld start een actie om geld op te halen voor een AED in de buurt. Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED te kopen. De actie vind je hier.

Initiatiefnemer van de actie Stichting Blekersveldgroen “De Stichting zet zich in voor het verbeteren van het leefklimaat in en om het Blekersveld. Een AED lijkt ons in een vergrijzende buurt een goede zaak!”

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

De Stichting Blekersveldgroen heeft reeds contact gehad met Woningcorporatie Brederode Wonen voor een financiële bijdrage. Volgens Brederode Wonen mochten zij dit wettelijk niet ondersteunen, maar ze hebben wel toegezegd dat ze buitenruimte beschikbaar zouden stellen, zodat we de AED op het Blekersveld mogen ophangen.

Gemeente Bloemendaal is meerdere keren benaderd voor een bijdrage in de aanschaf van een AED op het Blekersveld. Ze hebben ons mondeling laten weten in plaats van op het Blekersveld een AED op te hangen bij de Huisartsenpraktijk Onder Een Dak in het pand van Oldenhove en dat in hun ogen voldoende dekking was voor Overveen. Deze informatie bleek niet juist te zijn en hangt deze AED nog steeds niet.

De stichting wil toch een AED aanschaffen en die voor iedereen toegankelijk ophangen op het Blekersveld.

Als de AED geleverd wordt, krijgt iedereen instructie hoe je deze AED in geval van nood kan gebruiken.

Lees meer en zie wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl of op onze BuurtAED pagina https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-blekersveld-2051-overveen-2