Brief omwonenden n.a.v. onderzoek

Posted on

 

Overveen, zondag 22 maart 2020

Omwonende Blekersveld

 

Betreft: onderzoek naar extra woningen op het Blekersveld

 

Beste omwonende,

Waarschijnlijk heeft u van de Gemeente Bloemendaal donderdag 19 maart een brief ontvangen over het onderzoek dat gestart gaat worden naar woningbouw op de groenstrook tussen het Blekersveld en de Westelijke Randweg 1. (We noemen dat voor het gemak Blekersveldgroen)

De Gemeente Bloemendaal wil al sinds jaar en dag het stukje groen bebouwen met woningen. Volgens de brief gaat het om 50 tot 70 woningen. (let wel het huidige Blekersveld kent 44 woningen) En het gaat dan ook nog om flexwoningen, dit om zo snel mogelijk in de huisvesting van statushouders te kunnen voorzien. Dit voor de duur van 10 jaar. Daarna wil de gemeente op de locatie permanente sociale woningbouw realiseren.

Bewoners van het Blekersveld zijn al sinds jaren bezig om het stuk Blekersveldgroen openbaar te krijgen. In reactie op verzoeken hierover meldt de gemeente in 2006 dat de kwaliteit van de aldaar gedeponeerde grond te slecht is om het terrein open te stellen voor publiek. Ook geeft zij toe dat er zelfs meer grond ligt dan ze hebben gemeld bij de provincie. Vervuilde grond waarvan de gemeente stelt niet te weten waar het vandaan komt. Wij weten allemaal dat er sinds 2006 niks is gesaneerd en nu zou deze locatie dus ineens goed genoeg zijn om “nieuwe” Nederlanders op te huisvesten!.

Vierentwintig jaar wordt dit stukje groen al afgeschermd met een groot hek! Het gras wordt twee keer per jaar gemaaid en de imker komt er zijn bijenvolk verzorgen. Voor de rest heeft de natuur vierentwintig jaar haar gang kunnen gaan. Dat zie je! Nergens in Bloemendaal heeft zo’n stukje groen zich zo ongestoord kunnen ontwikkelen. Een extreem voorbeeld van hoe de gemeente zonder ingrijpen haar biodiversiteit kan verbeteren! Buiten de unieke natuur, vormt dit groen een natuurlijk filter voor fijnstof, die van de alsmaar drukker wordende Randweg onze kant op komt en fungeert de grondwal als een geluidsbarrière voor diezelfde Randweg en de (goederen)treinen.

Nou kunnen we nog een hoop argumenten aandragen, zoals het bepaalde in de gemeentelijke Structuurvisie, het bestemmingsplan Overveen 2013, het concentreren van alle sociale woningen of de opeenstapeling van procedurefouten van de gemeente in het hele proces. Belangrijk is het dat u uw mening over de voorgenomen bebouwing richting het bestuur van de Gemeente Bloemendaal geeft. Uw stem is enorm belangrijk. Kijk naar wat de bewoners van de eerder aangewezen flexlocatie Zomerzorgerlaan hebben bereikt met hun inspraak!. Volgens de vertegenwoordiger van de partij Zelfstandig Bloemendaal is dit project van tafel, “omdat de buurtbewoners daar teveel dreigen met rechtszaken en vriendjes hebben op de juiste plaatsen”. Op het Blekersveld zouden naar zijn mening “minder daad- en kapitaalkrachtige mensen wonen, zodat het bouwen van extra woningen daar makkelijker te realiseren is” (uit raadsvergadering
12-3-2020). Wij vertrouwen erop dat ook u hierdoor wordt uitgedaagd om u te verzetten tegen elke vorm van bebouwing van het Blekersveldgroen.

Dus klim in de pen en reageer richting gemeentebestuur (Postbus 201, 2050 AE Overveen), of spring achter uw pc, stel kritische vragen en maak bezwaar tegen dit voornemen van de gemeente. Stuur uw reactie naar het emailadres flexwonen@bloemendaal.nl (Graag een cc naar info@blekersveldgroen.nl )

Mocht u trouwens op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de stichting Blekersveldgroen, kijk dan eens op onze website (www.blekersveldgroen.nl) en meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan wordt u automatisch geïnformeerd wanneer er beweging is op het dossier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van stichting Blekersveldgroen

 

Stijn de Geus, voorzitter                                                                                         Gert Valster, secretaris