BNB: Ontwikkelingen rond bebouwing Blekersveld

Posted on

bron; Bloemendaals Nieuwsblad | Robbert-Jan de Bruijne

BLOEMENDAAL – Voor de vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad stond de voorgenomen bebouwing op het Blekersveld weer
op de agenda.

Onder punt 5 bestemmingsplan Blekersveld werd de Raad gevraagd om het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inzagelegging. Een kleine, maar niet onbelangrijke stap in het proces dat wat het College betreft moet leiden tot bebouwing van het Blekersveld.

Over ca. tien jaar definitieve bebouwing van maximaal 80 woningen in de sociale sector en voor die tijd tijdelijke bebouwing, voornamelijk om de nu in Dennenheuvel geplaatste statushouders een plek te geven. Uit de opmerkingen van de verschillende fracties werd duidelijk hoe de vlag er wat hen betreft nu voor staat:
Voorstanders van bebouwing in de beoogde vorm zijn D66, VDB, CDA, PvdA, Liberaal Bloemendaal en GroenLinks, samen goed
voor 11 zetels. Tegen stemden de resterende partijen, samen 8 zetels.

Bij de voorstanders klonk geen twijfel door. Alleen Liberaal Bloemendaal stemde voor om de ter inzage legging mogelijk te maken, in de verwachting dat daarna de bewoners hun protest op het formele herziene bestemmingsplan zouden kunnen richten. Die partij is op zich wel tegen de voorgenomen bebouwing. Uiteraard hadden alle partijen wel commentaar en vragen aan wethouder Wijkhuisen. In zijn antwoord informeerde hij de Raad ook nog dat er die dag door de uitspraak van de Raad van State groen licht was gekomen voor sanering van het vervuilde terrein. Het wachten is nu nog op een voorlopige voorziening voor de kapvergunning. Die uitspraak staat voor 17 december gepland. Als dat voor het College ook positief uitvalt dan zullen de saneringswerkzaamheden zo snel mogelijk starten, zo liet de wethouder de Raad weten.

Een pleidooi van de VVD om voorzichtig om te gaan met gemeenschapsgeld en ten behoeve van dit dossier met onzekere uitkomst nog maar even niet enige tonnen Euro’s uit te geven aan sanering vond geen gehoor bij de wethouder. Dat de uitkomst van dit plan nog onzeker is, komt voornamelijk door de verbeten oppositie van omwonenden/belanghebbenden en doordat er geen woningbouw corporatie bereid lijkt om in een dergelijk onzeker project met lange looptijd te stappen. Zolang de bewoners vasthoudend blijven in hun protest lijkt er voor de gemeente nog een lange en onzekere weg te gaan. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen de kaarten natuurlijk weer heel anders liggen. Zeker is wel dat dit dossier nog vaak in het nieuws zal komen.