beslissing van College op advies van de Adviescommissie

Posted on

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bloemendaal nam er de tijd voor zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk is er besloten om het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie te volgen en besloot het college om ons bezwaar op de Omgeveingsverginning bouw 30 woningen  ontvankelijk en gegrond te verklaren, nadat we hebben gedreigd met een ingebreke stelling.