Antw.:⁨ onderzoek Blekersveld

Posted on

Geachte mevrouw

Hieronder vindt u de antwoorden op door u gestelde vragen.

  1. U geeft aan dat de indruk ontstaat dat er al een keuze is gemaakt voor het Blekersveld.

Dit is niet het geval. Op 12 maart 2020 is besloten dat er één of twee locaties door de raad gekozen worden uit de locaties Zomerzorgerlaan, parkeerterrein gemeentehuis, Westelijke Randweg 1 en Blekersveld. En er is besloten dat de gemeente ook met projectontwikkelaars in gesprek moet over andere mogelijke locaties.

  1. U geeft aan dat de grond van de locatie Blekersveld vervuild is en dat dit kosten met zich meebrengt.

De gemeente doet bodemonderzoek naar alle locaties, dus ook die van Blekersveld. Tevens onderzoeken we wat de kosten van een eventuele sanering zullen zijn, als dat aan de orde is.

  1. U geeft aan dat de locatie Blekersveld een belangrijk natuurgebied is

De gemeente doet ook onderzoek naar de Wet Natuurbescherming voor de genoemde locaties. Ook voor de locatie Blekersveld wordt onderzocht of er beschermde dier- of plantensoorten op de locatie zijn waar we rekening mee moeten houden.

 

  1. U geeft aan dat u namens het college een antwoord op uw vragen wilt

Ambtelijk wordt met de verantwoordelijke wethouders bekeken welke antwoorden we geven op de vragen. Daarna worden de vragen ambtelijk beantwoord. Ook om ervoor te zorgen dat u niet te lang op een antwoord hoeft te wachten.

  1. U geeft aan dat u het vervelend vindt dat wij met een formeel antwoord komen dat er nog geen bezwaar gemaakt kan worden

Het spijt ons dat u dat zo ervaren hebt en wij begrijpen dat u en andere omwonenden willen aangeven dat u tegen de ontwikkeling bent. Wij willen echter ook eerlijk zijn over wanneer u bezwaar kunt maken. Nogmaals willen we aangeven dat er nog geen besluit is genomen over de locatie.

Wij houden u op de hoogte van het project met een nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

 

Simone Stam
Projectleider