Aanvraag instemming ontwerpbeschikking Saneringsplan Blekersveld

Posted on

Beste Lezer,

Aangezien de omgevingsdienst IJmond de publicatie online heeft verwijderd (30-4 geconstateerd), achten wij het nuttig om de aanvraag ontwerpbeschikking Saneringsplan Blekersveld middels onderstaande documenten toch met u te delen:

1. Saneringsplan Blekersveld te Overveen_def_1_0_

2. Afschrift Begeleidende Brief

3. Getekende meldingsformulier

4. Gegevens over voorgenomen sanering formulier

5. Meldingsformulier algemeen wet bodembescherming – 08 februari

8. Onderzoeks verontreinigingsgegevens formulier A (11)

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Blekersveldgroen