verslag commissie vergaderingen 13 en 19 maart 2020

Posted on

Beste Lezer,

Gisteravond 19 mei 2020, was het tweede deel van de Bloemendaalse SOAP over sociale woningbouw rond de Westelijke Randweg live te zien via de webstream. Na 7 uur vergaderen, het stellen van meer dan 100 vragen aan het college, en het ontvangen van mogelijk 3 concrete antwoorden en de toezeggingen van de wethouder dat, waar mogelijk de vragen schriftelijk worden beantwoord en anders moeten wachten, totdat er duidelijkheid komt door bijvoorbeeld meer onderzoek, heeft de commissie aangegeven het Collegevoorstel niet rijp te vinden voor beraadslaging. Oftewel de wethouder heeft wederom gefaald met de opdracht die ze door de raad heeft gekregen op dit onderwerp.

Moeten we nou heel hard juichen? Helaas niet. Maar de hele gang van zaken geeft wel aan dat de Gemeente Bloemendaal een onbetrouwbare partij is om afspraken mee te maken. De participatie met de bewoners van het Kennemerpark werd hen bijna fataal, omdat de plannen aanzienlijk wijzigden en het het college, gesteund door VDB, vond dat het participatie traject juist zo zorgvuldig is doorlopen. Gelukkig was Zelfstandig Bloemendaal hier heel duidelijk over. Zomerzorglaan was een ideale locatie voor tijdelijke flexwoningen, omdat de voorzieningen er al lagen, maar met wat zelf verzonnen randvoorwaarden door de wethouder, werd het ineens een veel te dure locatie.

Toen Stichting Blekersveldgroen op 9 maart 2020 op uitnodiging van de wethouder kwam praten op het gemeentehuis, werd er duidelijk gesteld door de Wethouder de Roy van Zuidewijn, dat de in de woonvisie omschreven 30/30/30 regeling hier zou gelden, zodat er meer balans zou komen in de beschikbare huurwoningen. Gisteravond draaide de wethouder als een blad aan de boom en verkondigde tegen de raad dat als het alleen maar sociale huur zou zijn dat helemaal niet erg te vinden. Wederom een knap staaltje onbetrouwbaarheid.

Zover van enige waarde voor het Blekersveld heeft de Wethouder S. de Roy van Zuidewijn wel aangegeven dat het Blekersveld “Rigoreus moest worden afgegraven!” De kosten van deze afgraving, mede in het licht van de rapportage stikstofdepositie die aangeeft maar 9 woningen of 17 appartementen te kunnen laten bouwen, waarbij de stikstofbelasting van deze exercitie nog niet zijn meegenomen in de berekeningen, doen ons vermoeden dat het een economisch onverantwoord traject en een lange juridische strijd gaat worden.

Nog even voor de duidelijkheid : Stichting Blekersveld blijft bij haar standpunt dat bouwen op het Blekersveld strijdig is met de welstandsnota, structuurvisie en  bestemmingsplan!