Subsidie verzoek AED voor Blekersveld

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Overveen, 3 december 2019

Geacht college,

Omdat wij weten dat de gezondheid van uw burgers u na aan het hart lig, het volgende:

In 2018 overleden in Nederland 7500 mensen als gevolg van hartfalen. Dat is 21 mensen per dag. Hartfalen staat op dit moment dan ook op de vijfde plaats in de rij van mogelijke doodsoorzaken.

Zoals bekend verondersteld, zijn de eerste 6 minuten na een hartstilstand van cruciaal belang. Binnen die periode kan een reanimatie levensreddend zijn. Het is daarom dat steeds meer vrijwilligers een reanimatiecursus volgen. Bij die cursus wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een automatische externe defibrillator, kortweg AED. Deze apparaten hebben inmiddels hun levensreddend nut ruimschoots bewezen.

Op dit moment is het zo dat –vaak op particulier initiatief- AED’s worden opgehangen op centraal gelegen punten. Ingeval van een hartstilstand worden gediplomeerde vrijwilligers ingezet om met gebruikmaking van de AED te reanimeren. Alarmering van deze vrijwilligers vindt plaats via de app.
Punt is dat er dan wel een AED in de buurt beschikbaar moet zijn. En volgens de side https://www.hartstichting.nl/buurtchecker blijkt er slechts 1 AED in het dorp Overveen beschikbaar te zijn.

Toen onlangs bij een hartstilstand aan de Dompvloedslaan, een op het Blekersveld wonende AED vrijwilliger werd gevraagd assistentie te verlenen, werd duidelijk dat de voor Overveen beschikbare AED voor het deelgebied Dompvloedslaan en omgeving niet binnen de cruciale 6 minuten te bereiken was. De AED is namelijk gesitueerd op het Landgoed Duinlust.

In dat kader wil de stichting Blekersveldgroen door een gezamenlijke actie gelden bijeen brengen om een AED op te hangen op het Blekersveld. Hiermee zou het genoemde deelgebied verzekerd zijn van AED-hulp binnen de meergenoemde gouden minuten.

Inmiddels is er contact geweest met woningcorporatie Brederode Wonen. Deze heeft aangegeven toestemming te geven voor bevestiging aan een van de door haar toebehorende woningcomplexen. Een verzoek voor een financiële bijdrage voor dit project werd –op basis van bestaande regelgeving- afgewezen.

Gelet op de kosten van aanschaf van AED (inclusief buitenkast en servicecontract circa
€ 2.500,–), verzoeken wij u als bestuur van de stichting Blekersveldgroen een subsidie te verlenen in de kosten van aanschaf en onderhoud.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Gert Valster, secretaris

 

Stichting Blekersveldgroen

p/a Blekersveld 14

2051 NL Overveen