Huisvesting statushouders weer onzeker

Posted on

BLOEMENDAAL – Op 24 juni stond het onderwerp “huisvesting statushouders” dan toch weer op de agenda van de gemeentelijke Commissie Samenleving. De verwachtingen van de aanwezige en verantwoordelijke wethouder de Roy van Zuidewijn waren hooggespannen. Eerdere voorstellen die door haar aan de Commissie werden gezonden vielen bij geen van de partijen in goede aarde. Belanghebbenden protesteerden luidt en kostbare tijd ging verloren.

Door Robbert Jan de Bruijne

Verschillende in de haast geopperde opties bleken niet realistisch, te duur of er was nog meer tijd nodig. Inmiddels zijn de woningbouw corporaties al begonnen met een oplossing door plaatsing van statushouders in hun
woningbestand; dit jaar al wel 15 personen, met zicht op plaats voor nog 13. Uiteindelijk had de Commissie zelf het initiatief genomen en besloten tot een “voeten op de tafel” overleg. De meerderheid van de in de Gemeenteraad vertegenwoordigde partijen had hieraan deelgenomen. Waar dat overleg toe geleid had bleek nadat voorzitter Henk Schell (PVDA) alle Commissieleden het woord had gegeven om hun zegje te doen. Contouren van een gehoopte, breed gedragen, oplossing waren niet te onderscheiden, het was vooral een herhaling van zetten. Slechts heel vaag leek zich een kleine meerderheid af te tekenen voor de oplossing om statushouders te huisvesten in het aanbod van de woningbouwcorporatie, maar wel op een geleidelijke wijze. Die statushouders die nog geen
woning kunnen krijgen zouden dan tijdelijk worden gehuisvestop Dennenheuvel. Maar die oplossing zit nog vol haken en ogen. De bewoners van Dennenheuvel zijn zich ervan bewust dat zij daar slechts tijdelijke kunnen wonen.

Blijkbaar is hen toegezegd dat zij er tot september 2021 kunnen blijven. Een onverwachte complicatie voor de Commissieleden, want die waren blijkbaar niet op de hoogte dat de toezegging om te kunnen blijven wonen op Dennenheuvel afgelopen februari schriftelijk was gedaan. In de periode dus dat de gemeente op zoek was naar oplossingen, waarvan plaatsing in Dennenheuvel regelmatig ter tafel kwam. “Nou breekt mijn klomp” verwoordde VVD-er Rolf Harder zijn verbazing. Maar aan welke bewoners dat nou was toegezegd werd maar niet duidelijk. Een deel van de bewoners (34) hebben anti kraak overeenkomsten en voor anderen hebben gemeentes die hen er hebben geplaatst een terugneem verplichting op zich genomen. Kortom een juridisch maar ook sociaal complexe situatie. Er zijn blijkbaar ook nog veel alleenstaande moeders met kinderen gehuisvest en die “zet je toch niet zomaar op straat, zelfs als dat juridisch mogelijk is” was de heersende mening. Maar de wethouder hoopt gebruik makend van het
natuurlijk verloop toch voldoende ruimte te kunnen creëren. Tenslotte is lang niet de hele capaciteit van Dennenheuvel nodig. En voor de Provincie hoeft waarschijnlijk ook niet het hele quotum per 31
december te zijn gehuisvest. Het belangrijkste zal zijn dat er concrete voortgang is op dit dossier.

De volgende zet is nu aan de wethouder en de gemeenteraad. Door wie het voorstel wordt aangepast is onduidelijk; evenals de datum van behandeling: de Raadsagenda is al overvol, met de discussie over
bezuinigingen als pièce de resistence. Mocht dit de oplossing worden dan is die in ieder geval welgoedkoop en dat is ook wel weer prettig in tijden van bezuiniging.
Maar het zomerreces staat alweer voor de deur….x