HD: Sint Jacob zet gemeenteraad van Bloemendaal onder druk om huurcontract voor Oldenhove te tekenen. Anders komen er asielzoekers te wonen in plaats van statushouders

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere

Zorgkoepel Sint Jacob, eigenaar van verzorgingshuis Oldenhove, zet Bloemendaal onder druk om het huurcontract over het gebouw snel te tekenen. Als de gemeenteraad op woensdag 18 mei geen ’ja’ zegt tegen het huurcontract, wordt de gemeente gepasseerd en gaat Sint Jacob met het COA om tafel om asielzoekers in Oldenhove te vestigen. Het COA zegt desgevraagd van niets te weten.

De discussie over de bewoning komt door het ultimatum van Sint Jacob onder extra spanning te staan. In de gemeenteraad van voor de verkiezingen van 16 maart was er een meerderheid om het gebouw te huren voor vooral statushouders. Tijdens de eerste gemeenteraad van na de verkiezingen bleek echter dat deze meerderheid was verdwenen.

In een brief van Sint Jacob aan het college van B en W stelt de zorgkoepel het gebouw graag aan de gemeente te verhuren. De zorgkoepel, aldus de brief, wil dat het pand ’voor maatschappelijke doeleinden wordt gebruikt en goed wordt beheerd’.

Negentig statushouders

Het gaat om negentig kamers van wisselende grootte, waarin negentig statushouders en zestig andere urgent woningzoekenden een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Daarvoor moet het pand eerst worden opgeknapt. Met de opgestelde huurovereenkomst met de gemeente, die Bloemendaal zo’n vier ton per jaar kost, is die goede maatschappelijke bestemming in de ogen van Sint Jacob gevonden. Vanwege deze huurovereenkomst moesten de antikrakers het verzorgingshuis verlaten.

Maar de laatste raadsvergadering heeft roet in het eten gegooid. VVD, Hart voor Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal stemden tegen het huurcontract, waardoor een nipte meerderheid tegen de ondertekening van het huurcontract ontstond.

Deze partijen willen het eerst nog eens bespreken in de commissievergadering van de raad, komende woensdag 18 mei, waarna de volgende gemeenteraad er een definitieve klap op kan geven.

Ultimatum

Deze commissievergadering (met alle politieke partijen) staat nu extra onder druk door het ultimatum van Sint Jacob. Er is weerstand tegen het huurcontract, omdat Overveners eerder fel protesteerden tegen de komst van statushouders in het pand. Die protesten ontstonden toen rondging dat er eerst zo’n honderdvijftig tot honderdtachtig statushouders zouden gaan wonen. Dat aantal ging later omlaag.

Als de gemeenteraad het huurcontract weer tegenhoudt danwel uitstelt, trekt Sint Jacob als pandeigenaar van Oldenhove haar eigen plan door de gemeente te passeren. In dat geval komen er asielzoekers in Oldenhove te wonen, een andere categorie bewoners dan statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning voor Nederland en zijn bezig een bestaan in hun nieuwe land op te bouwen. Asielzoekers zitten in een ander stadium in hun leven: zij weten nog niet of ze in Nederland mogen blijven.

Wat ook meespeelt zijn de collegeonderhandelingen. D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal willen een coalitie gaan vormen. Deze partijen hebben zich verenigd om de VVD uit te sluiten, ook omdat deze partij in de laatste gemeenteraad zo’n hard standpunt innam tegen de huur van Oldenhove.

Als deze toekomstige collegepartijen met elkaar in zee gaan, lijdt het bijna geen twijfel dat ze het collegeplan accepteren om negentig statushouders en zestig andere urgent woningzoekenden in Oldenhove welkom te heten. Het huurcontract wordt dan wél getekend. Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal zullen dan als collegepartners wel water in de wijn moeten doen.

Reactie COA

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft Sint Jacob nog geen contact gelegd met het COA over de verhuur van het pand voor de opvang van asielzoekers. De COA-woordvoerder zegt over de huur van het pand ook ’dat er nog wordt gewacht op een reactie van de gemeente Bloemendaal over de nieuwe ontwikkelingen’.