HD: Ramkoers of compromis in Bloemendaal over 150-180 statushouders in Oldenhove. Een wethouder naar huis sturen vanwege de huisvesting van statushouders is slechte reclame voor Bloemendaal

Posted on

Bron: Haarlemsdagblad | Arthur de Mijttenaere:

 

Bloemendaal wacht donderdagavond een spannende gemeenteraadsvergadering. Inzet is hoeveel statushouders in het vroegere verzorgingshuis Oldenhove gaan wonen.

Worden dat er 150 tot 180 zoals het college van B en W wil? Of worden dat er veel minder in combinatie met andere urgent woningzoekenden?

De komst van van 150 tot 180 statushouders heeft geleid tot veel commotie in de buurt. Er is veel uitgesproken en onverwacht wantrouwen in Overveen over de communicatie van de gemeente.

Raadslid Ton Bruggeman (CDA) is partijgenoot van wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn die zwaar onder vuur ligt over deze kwestie. Zij heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Tijdens de laatste commissievergadering, afgelopen woensdag, zei zij dat ze volhardt in dit plan. Zelfs als het haar in de gemeenteraad op een motie van wantrouwen komt te staan.

Bruggeman hoopt en denkt dat het niet zo ver zal komen. Het is verkiezingstijd en bijna alle politieke partijen hebben moties of amendementen ingebracht om dit plan af te zwakken, of helemaal van tafel te vegen. Bruggeman hoopt dat er een dusdanige motie uit de bus zal komen, waarin door alle partijen in de raad wordt uitgesproken dat het college van B en W een heilloze weg is ingeslagen.

Volgens Bruggeman moeten er twee dingen veranderen. Het aantal statushouders moet met de helft omlaag en een deel van Oldenhove moet beschikbaar komen voor economisch daklozen, zoals de moeders van Dennenheuvel. Voor de ingebruikneming van de andere kamers, moet er flexibiliteit zijn wie er komen te wonen.

Minder belangrijk, zegt hij, is de vraag of het nu het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is of de gemeente die de scepter gaat zwaaien in Oldenhove. Hij vindt dat niet wezenlijk van belang, maar het gaat erom dat de raad een krachtig signaal afgeeft. Door minder statushouders te huisvesten zal de rust in Overveen weer terugkeren, want vooral het grote aantal statushouders heeft in Overveen de vlam in de pan doen slaan.

Het wordt een pittige discussie in de raad en het is afwachten wat het college van B en W gaat doen. Blijft het college op ramkoers liggen of is een compromis acceptabel, waarbij het moment het college van B en W in de kaart speelt.

Over enkele weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen zullen zich flink achter de oren krabben, voordat ze een wethouder naar huis sturen die afstevent op een regionale opvang voor statushouders. Het is geen reclame voor Bloemendaal, als de gemeente op deze manier in het nieuws komt. Aan het argument dat een regionale opvang van statushouders hard nodig is, zullen gezien de noodoproep van het COA en de grote huidige toestroom van statushouders weinig mensen twijfelen.