HD: Geen broedvogels en wezels, wel vleermuizen op Blekersveld: natuur staat bouw niet in de weg

Posted on2 Comments

Bron: Haarlemsdagblad Arthur de Mijttenaere

Het natuuronderzoek op Blekersveld, uitgevoerd door adviesbureau ECO Logisch, werpt geen beletsels op voor het bouwen in deze groene driehoek.

Het onderzoek is onder meer uitgevoerd met valcamera’s. Er zijn lokstoffen zijn neergelegd om kleine marterachtigen, zoals bunzings, wezels en hermelijnen te lokken, maar deze beesten hebben zich ondanks het lekkers niet laten zien. Wel werd met de camera een enkele bosmuis gefilmd en vertoonde zich een enkele huiskat.

Ook blijkt dat er geen permanente nesten van broedvogels zijn, hoewel er wel eksters, gaaien en zwarte kraaien rondvliegen. Er zijn wel twee vogelnesten, maar tijdens de observatieperiode van medio maart tot medio juli waren die niet in gebruik.

Bij vleermuizen is Blekersveld populairder. Voor de rosse vleermuis is het een vliegroute en op 9 juli passeerden zes exemplaren het gebied. Ook de gewone dwergvleermuis is zo’n vier tot acht keer gespot. Het langsvliegen deze vleermuizen is volgens de onderzoekers echter niet van essentieel belang, omdat de vliegende zoogdieren makkelijk via een andere route, met andere bomenrijen, kunnen vliegen.

Het ecologisch onderzoek werd gestart, nadat de gemeente Bloemendaal eind vorig jaar al was begonnen met het weghalen van groen in het gebied. Dit snoeiwerk werd toen stilgelegd door de Omgevingsdienst IJmond in afwachting van dit natuuronderzoek.

2 thoughts on “HD: Geen broedvogels en wezels, wel vleermuizen op Blekersveld: natuur staat bouw niet in de weg”